Open voor inschrijving!

De eParticipatie Academie is nu open voor inschrijving! De academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij zowel aandacht is voor te ontwikkelen skills waarmee het netwerk eParticpatie zich kan ontwikkelen als die van de initiatieven zelf. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken, en lobbyen. Op individueel niveau gaan we o.a. in op thema’s als businessmodelling en doelgroeponderzoek.

Deadline tot indienen is 19 april 08:00 in de ochtend. Wil je meedoen? Vul het aanvraagformulier in of neem contact op met Corline (ce@kl.nl)