2. Programma

De eParticipatieacademie bestaat uit 7 bijeenkomsten en een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld die voor de versterking van het netwerk ten goede komen. 5 van de 7 bijeenkomsten worden door Kennisland geprogrammeerd, de deelnemers krijgen eigen budget om in overleg 2 bijeenkomsten in te vullen.

Bijeenkomst 1: Kickoff
Als start van de academie verkennen we wat de meerwaarde van een netwerk zou kunnen zijn. In deze sessie wordt geinventariseerd wat gemeenschappelijke belangen zijn. Hieruit kan vervolgens worden onderzocht wat de functie van het netwerk moet zijn, hoe het netwerk ieders doelen kan dienen en wat het niet moet zijn (branche-organisatie, idealistische lobby etc.). Ook zal hier worden meegenomen wat de verhouding moet zijn tussen individuele projecten en het netwerk. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke behoeften er bij overheden en burgers te identificeren zijn en waaraan het eP-netwerk een bijdrage kan leveren. Van al deze behoeften wordt nagegaan welke rol het eP-netwerk kan spelen ten aanzien van die behoeften/meerwaarde. Als het gaat om grote en gedeelde behoeften wordt gekeken of er binnen de academie ruimte is om hier gezamenlijk specifieke expertise op in te kopen.

Bijeenkomst 2: eParticipatie-netwerk als organisatie
Hoe vorm je een succesvol netwerk? In een sessie met een netwerk-expert zullen we samen zoeken naar duurzame modellen voor het eParticipatie-netwerk. Nadat tijdens de sessie de doelstellingen van het netwerk en de randvoorwaarden zijn geformuleerd kan nu gezocht worden naar modellen waarop dit kan worden ingevuld.

Bijeenkomst 3: eParticipatie als ‘merk’
Tijdens deze workshop wordt onder woorden gebracht hoe het eParticipatie-netwerk dé centrale plek wordt waar eParticipatie-initiatieven zich bij willen aansluiten? (Keurmerk-gevoel) Samen met een merken-expert van Relevance-group gaan we hiermee aan de slag.

Bijeenkomst 4: Lobbyen: Hoe genereer je invloed (agendasetting)
Nadat behoeften en doelen zijn geinventariseerd, er duidelijkheid is over de organisatievorm en de werkwijze en er een omschrijving van het merk eParticipatie is geformuleerd, kan er een strategie vastgesteld worden hoe het netwerk eParticipatie door politiek kan worden opgepakt. Lobbyist Thomas Berghuijs van Public Matters geeft een workshop besluitvorming beinvloeden.

Bijeenkomst 5: hoe genereer je aansluiting in het veld (businessmodellen en partneren)
Hoe bewerkstellig je implementatie van een goed project bij overheden: Het komt regelmatig voor dat projecten vastlopen op het ontbreken van ingangen, of moeite hebben met het overzien van besluitvorming binnen overheden. Tijdens deze workshop wordt onderzocht welke werkende businessmodellen er bestaan voor eParticipatie projecten of gerelateerde online initiatieven en welke modellen ontworpen zouden kunnen worden. Er wordt extra aandacht besteed aan de verhouding tussen het business model van initiatieven individueel en het netwerk.

Bijeenkomst 6: Hoe betrek je je doelgroepen bij ontwikkeling van nieuwe initiatieven?
Tijdens deze sessie worden kansen vanuit gebruikersperspectief bekeken. Ieder project neemt een aantal gebruikers mee en samen met hen worden de behoeften van gebruikers besproken. Onderdeel van deze discussie is ook de gebruikersvriendelijkheid van sommige gadgets en wordt onderzocht of/ en welke state of the art tools aansluiten bij de behoeften en het webgebruik van de gebruikers.
Het tweede deel van de dag zal zich richten op het bereiken van de doelgroep. Welke marketing technieken zijn daarvoor beschikbaar? Hoe kun je sociale media hiervoor inzetten? En als je de doelgroep hebt bereikt, hoe hou je de doelgroep betrokken en zet je hem bijvoorbeeld in voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven?

Bijeenkomst 7: In overleg met deelnemers in te vullen
Binnen de academie is er een budget beschikbaar om workshops en lezingen van experts in te kopen. De groep bepaalt gezamenlijk welke expertise er wordt ingekocht.

Bijeenkomst 8: Slotbijeenkomst Publiek event (oktober 2010):
Tijdens een publiek event worden het netwerk gepresenteerd. De bijeenkomst dient ook om eParticipatie te agenderen en relevante partners uit te nodigen en met het thema bekend te maken.