Digitale Pioniers en Open Business werken samen

03-nov-06 door: Digitale Pioniers

De Digitale Pioniersregeling en Open Business.cc maken vandaag bekend dat ze starten met de uitwisseling van open business modellen tussen Nederland en het buitenland. Het doel van deze gezamenlijke inspanning, is om het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen te vergroten.

De Digitale Pioniersregeling heeft inmiddels 117 projecten ondersteund. Het is een uniek initiatief voor kleinschalige internetinitiatieven. Het programma heeft bedragen tot € 25.000 beschikbaar gesteld voor het professionaliseren en het duurzaam maken van innovatieve maatschappelijke internet projecten. Sinds 2003 is in totaal bijna 2 miljoen euro in de projecten geïnvesteerd.

Open Business zal succesverhalen en sociale business modellen van de Digitale Pioniersregeling op internationaal niveau verspreiden. De Digitale Pioniersregeling zal op zijn beurt een verzoek doen bij partners om succesvolle open business modellen uit het buitenland in Nederland te introduceren. De eerste uitwisseling start op 16 December 2006.