Laatste post eParticipatie Academie

November 15th, 2011

De Digitale Pioniers eParticipatie Academie kwam eind 2010 ten einde. Er worden daarom geen nieuwe berichten meer op dit blog geplaatst. Het tijdens de academie opgerichte netwerk heeft zijn vervolg gekregen in www.bendeburgers.nl. Om in contact te komen met het netwerk, mail naar info@bendeburgers.nl.  Voor vragen over de Academie kan contact opgenomen worden met Kennisland via info@kennisland.nl of telefoonnummer 020-5756720.

Op stoom

June 19th, 2010

De eParticipatie Academie is inmiddels flink op stoom! We zijn met een sterke groep deelnemers van start gegaan en druk bezig met de ontwikkeling naar een netwerk.

Deelnemers aan de academie zijn Anna Domingo, Jeroen Wilhelmus, Arjen Breur, Carl Lens, Elco van der Wilt, Erik Boele, Erik Koopman, Lex Slaghuis, Marise Bout, Reinder Rustema, Stef van Grieken, Volker Schmidt, Wim van Beek, Ewoud Poerink en Karima Benali.

Open voor inschrijving!

April 7th, 2010

De eParticipatie Academie is nu open voor inschrijving! De academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij zowel aandacht is voor te ontwikkelen skills waarmee het netwerk eParticpatie zich kan ontwikkelen als die van de initiatieven zelf. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken, en lobbyen. Op individueel niveau gaan we o.a. in op thema’s als businessmodelling en doelgroeponderzoek.

Deadline tot indienen is 19 april 08:00 in de ochtend. Wil je meedoen? Vul het aanvraagformulier in of neem contact op met Corline (ce@kl.nl)

Eparticipatie Academie in aantocht

March 25th, 2010

eParticipatie Academie
De laatste jaren is een scala aan eParticipatie initiatieven ontstaan vanuit betrokken burgers en overheden. Initiatieven als Verbeterdebuurt, Wiekiesjij, petities.nl en Watstemtmijnraad.nl werden door programmeurs en betrokken burgers uitgewerkt tot goed ontwikkelde internettools. In de praktijk blijken deze initiatieven en de daar achter schuilgaande initiatiefnemers nog relatief los van elkaar te functioneren. Hierdoor blijft een ‘1+1=3′ effect achterwege.

Om deze reden organiseert Kennisland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandsze Zaken en Koninkrijksrelaties de eParticipatie Academie. Deze academie vormt de aanzet voor sterker, actiever, zichtbaarder netwerk van eParticipatie-initiatiefnemers die de komende tijd de kern willen vormen van eParticipatie activiteiten en agendering in Nederland. Ze zullen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van dat netwerk om eParticipatie in Nederland tot een hoger niveau te brengen.

De eParticipatie Academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij zowel aandacht is voor te ontwikkelen skills waarmee het netwerk eParticpatie zich kan ontwikkelen als die van de initiatieven zelf. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken, en lobbyen. Op individueel niveau gaan we o.a. in op thema’s als businessmodelling en doelgroeponderzoek.

De eParticipatie Academie zal uitgevoerd worden door Kennisland. Er kunnen ongeveer 15 deelnemers meedoen. Er zal een selectie uitgevoerd worden waarbij de motivatie van aspirerende deelnemers wordt gevraagd. Indienen kan via dit aanvraagformulier en deadline voor indienen 19 april 08:00 in de ochtend.

De eParticipatie Academie zal van start gaan in april 2010. Interesse? Neem dan alvast contact op met Corline van Es via ce(at)kl.nl