Eerste Canto Retyped!

29-mei-09 door: Retyping Dante

Op 27 mei om 14:07:26 was het zo ver. De eerste van de honderd canto's van de Goddelijke Komedie was volledig overgeschreven. Met de hoofdletter A werd de zin "And those thou makest so disconsolate." afgemaakt en konden wij verder met het volgende hoofdstuk.

In het verhaal heeft Dante heeft net Virgilus ontmoet en samen met hem is hij nu begonnen aan zijn reis door het Inferno. Het zal nog een lange reis worden, maar de eerste stappen zijn gezet !

Wij willen iedereen die heeft mee getypt hartelijk danken voor hun letters en hopen natuurlijk dat ook in de toekomst iedereen mee zal blijven typen aan de Goddelijke Komedie. We zullen uw letters nodig hebben.