Eerste Mikrokopter stabiel in huiskamer

26-jan-09 door: Open Street Photo

In een gecontroleerde omgeving is de eerste drone van het OpenStreetPhoto project stabiel gebleken. Zo bleek afgelopen weekend uit de proeven die technici van Stichting OpenGeo hebben uitgevoerd.

Binnen het project OpenStreetPhoto worden onbemande luchtvaartuigen gebouwd om zo de wereld te kunnen voorzien van recente luchtfotografie uitgebracht onder een Creative Common licentie. Het bouwproces is gebasseerd op www.mikrokopter.de een open hardware ontwikkelgroep van duitse quadcopter bouwers, die zowel hardware als software ontwikkelen en uitgeven. De door software gestabiliseerde quadcopter is onderhevig aan constante innovatie om de onderliggende hardware optimaal te gebruiken. Het geproduceerde fotomateriaal zal in een latere fase van het project automatisch verwerkt worden aan de hand van locatie gegevens.

Op blog.opengeo.nl is het verdere bouwproces te vinden, zo ook de aankondiging van de eerste vluchten buiten.