Alane Newsreader

http://www.edia.nl
« terug
Alane Newsreader

De Slimme Nieuwslezer: Nederlands leren met behulp van krantenartikelen

Bekijk de introductiefilm

Bekijk de introductiefilm

Deze introductiefilm geeft een demonstratie van hoe de Nieuwslezer werkt. De film is gemaakt voor docenten die les geven met de Nieuwslezer.

Aanleiding

In de onderwijspraktijk is vaak sprake van grote individuele verschillen tussen leerlingen binnen dezelfde klas. Leerlingen kunnen sterk verschillen in niveau, onderwijsachtergrond, leerstijl, motivatie, en tempo van verwerving van nieuwe kennis en vaardigheden. Als het gaat om taalonderwijs zijn deze verschillen tussen leerlingen vaak nog groter omdat er ook buiten de schoolse, klassikale omgeving veel momenten zijn waar taal wordt verworven. Binnen het onderwijs van Nederlands als tweede taal (NT2) zijn deze verschillen nog groter omdat leerlingen binnen een klas ook op het gebied van (onderwijs)achtergrond en leeftijd sterk van elkaar kunnen verschillen.

Leren is het meest effectief als materiaal wordt aangeboden dat past bij de leerling. Het moet begrijpelijk zijn, en daarnaast genoeg mogelijkheid bieden om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Aanpassen aan individueel, zelf geformuleerde, leerdoelen kan daarnaast motiverend werken. Binnen een klassikale situatie met een grote groep leerlingen is het voor een docent ondoenlijk om voor alle leerlingen rekening te houden met deze individuele verschillen en op basis daarvan het beste lesmateriaal te selecteren. Taaltechnologie kan hier helpen.

Partners

Binnen het project De Slimme Nieuwslezer zijn de resultaten van een onderzoek naar adaptieve taaltechnologie in het onderwijs toegepast in de ontwikkeling van een online toepassing voor inburgeraars en andere leerders van Nederlands als tweede taal: de nieuwslezer. Binnen het Slimme Nieuwslezer project is deze toepassing verder ontwikkeld speciaal voor gebruik binnen de muren van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De implementatie aldaar is uitgevoerd door de Stichting Educatie Technologie in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De verbeteringen aan de nieuwslezer en het gratis gebruik binnen de muren van de OBA is mogelijk gemaakt door een Digitale Pioniers subsidie van de stichting Nederland Kennisland.

De nieuwslezer

De nieuwslezer maakt geautomatiseerd lesmateriaal op maat van online krantenberichten. Vaak zijn krantenberichten lastig voor inburgeraars. De nieuwslezer evalueert ieder bericht dat online wordt gepubliceerd op geschiktheid voor een specifieke leerling. Voor lezer met een wat lager niveau wordt op deze manier bijvoorbeeld vaak een bericht uit het jeugdjournaal geselecteerd. Ook wordt het bericht verrijkt met hulpbronnen, zoals vertalingen en voorbeeldzinnen, precies bij de woorden die voor de lezer te moeilijk zijn. Om te zorgen dat de lezer actief bezig is met moeilijke woorden wordt er ook een opdracht toegevoegd bij ieder bericht. In het voorbeeld in de figuur is een les gegenereerd op basis van aan aantal actuele krantenberichten (maximaal 16 uur oud) waarbij rekening is gehouden met niveau van de leerling en voorkeur voor een nieuwssoort, in dit geval binnenlands nieuws. In de figuur is een passend nieuwsbericht geselecteerd waar de onbekende, moeilijke, woorden een rode achtergrond hebben gekregen. Door over zo'n woord te bewegen verschijnt een vertaling in een door de leerling vooraf gekozen taal. Door op het woord te klikken verschijnen rechts een aantal voorbeeldzinnen met in het midden het geklikte woord. De opdracht bestaat hier uit het afmaken van een aantal afgekapte woorden die afkomstig zijn uit de onbekende woorden uit de tekst.

OBA Taal PC's

De Nieuwslezer is opgenomen in het Taal PC aanbod van de OBA. Deze PC's zijn speciaal ingericht voor bezoekers die willen inburgeren en/of Nederlands willen leren. In ieder van de 28 Amsterdamse vestigingen van de OBA zijn dit soort PC's aanwezig. Voor aanbieders van inburgeringtrajecten is er de mogelijkheid om groepsgewijs en onder begeleiding de leermiddelen op de Taal Pc's in hun curriculum op te nemen. Daarnaast kunnen de leermiddelen ook kosteloos door de vele vrijwilligers die één op één onderwijs verzorgen worden gebruikt.

Innovatie

Het Slimme Nieuwslezer project is een voorbeeld van hoe technologische en maatschappelijke innovatie hand in hand kunnen gaan. De software combineert op innovatieve wijze allerlei continu aanwezige bronnen op het internet, zoals de RSS -feeds van dagbladen en de online vertaalservices van Google (Google Translate) . Door deze reeds online aanwezige informatie slim te combineren in lesmateriaal op maat, wordt tegemoet gekomen aan een tweetal duidelijke maatschappelijke vragen: betrek nieuwe Nederlanders bij de Nederlandse maatschappij en zorg er voor dat het taalniveau wordt verhoogd. Door de combinatie van innovatief mediagebruik en de maatschappelijk relevante doelstellingen land het project bij de afdeling educatieve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam op precies de juiste plek.

Contactgegevens

Stichting Educatie Technologie Rintse van der Werf


auteursrecht educatie migratie nieuws participatie taal


24-jun-09
Wethouder leert Nederlands met de Slimme Nieuwslezer
door: Alane Newsreader
Op vrijdag 17 april bracht Lodewijk Asscher, wethouder van onderwijs en inburgering in Amsterdam, een werkbezoek aan de...»