De stichting IAN heeft als doel de bewoners van de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam meer inzicht te geven in de stedenbouwkundige problematiek in hun wijk.

De stichting IAN heeft als doel de bewoners van de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam meer inzicht te geven in de stedenbouwkundige problematiek in hun wijk. In de zomer van 2002 is in opdracht van enkele woningbouwcorporaties het webbased interactieve spel Baas op Zuid ontwikkeld. Wegens het succes werd een tweede versie van het spel ontwikkeld dat volledig uit modules bestaat. Parallel hieraan is er vanuit andere gemeentes ook interesse een dergelijk communicatiemiddel in te zetten. Met Digitale Pioniers wilde men een overkoepelende website voor alle diverse interactieve spellen die betrekking hebben op bewonersparticipatie en herstructurering van wijken.

Eindproducten

Uiteindelijk zijn binnen het project met de nieuwe software vier nieuwe spellen gerealiseerd.
www.baasindrentsdorp.nl Een spel rond het masterplan voor deze Eindhovense wijk, met als voornaamste doel bewoners in te lichten over achterliggende gedachten bij totstandkoming van het masterplan.www.caberg-malpertuis.nl
www.zeeburgemeester.nl Website en spel rond de stadsvernieuwing in de Indische Buurt van Amsterdam, waarbij voorlichting, promotie van de wijk en betrokkenheid van bewoners voorop staan. Deze site zal de komende drie jaar aangevuld en geactualiseerd worden.
www.ghth.nl De site is een complete informatiesite over de herstructurering van twee Rotterdamse wijken. Via deze site zal in de loop van de tijd alle informatie actueel gehouden worden, verkoop en verhuur van woningen plaatsvinden, en communicatie met alle betrokken partijen mogelijk zijn (architecten, woningbouwvereniging, ontwikkelaar, gemeente).
www.caberg-malpertuis.nl Een uitgebreid spel dat als inspraakmodel is ingezet voor het herstructureringsbeleid in deze Maastrichtse wijk. Bewoners, bestuurders en woningbouwverenigingen hebben het spel gespeeld, om voorkeuren en meningen te toetsen. Dit spel was de eerste commerciële opdracht, en is zonder bijdrage van de Digitale Pioniers ontwikkeld.

Lessen

  • Bij de promotie van de site is het belangrijk dit via zoveel mogelijk verschillende kanalen te doen. Dus zowel lokaal, als landelijk, en vooral ook via het web. En vergeet je eigen netwerk en vrienden niet. Dat zijn vaak waardevolle promotiekanalen omdat zij eerder je mail door zullen sturen naar anderen.
  • Je kunt een spel het beste onderdeel laten zijn van een allesomvattend informatiekanaal. Een Website op basis van een spel houdt niet lang de aandacht vast.
  • Wanneer je een informerend spel succesvol wilt maken, zul je concessies moeten doen aan de realiteit. Wanneer je alle factoren en verbanden wilt verwerken (zoals veel opdrachtgevers dat willen) wordt het spel niet gebruiksvriendelijk en dus minder aantrekkelijk.

Impact

Doordat Stichting IAN voor verschillende situaties en opdrachten standaard modules heeft gemaakt kan ze zich nu financieel staande houden door met weinig extra kosten nieuwe spellen te ontwikkelen. De spellen trekken veel bezoekers naar de site. Zo is het record van 3350 spelers in één dag gehaald, na een klein bericht op www.nu.nl.

Contactgegevens

Stichting International Architecture Network
Anouk Riehl/Joris van Hoytema
www.baasopzuid.nl


buurt games