De site was een virtuele speelplaats waar hoogbegaafde kinderen spelenderwijs werden uitgedaagd om energie te steken in de verwezenlijking van persoonlijke ambities.

Het Centrum voor Creatief Leren biedt zorg en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen / jongeren die de aansluiting met het regulier onderwijs niet meer konden maken. Samen met deze kinderen / jongeren onderzoekt het Centrum voor Creatief Leren welke vormen van onderwijs kunnen voorzien in hun behoeften. De ervaringen van de afgelopen drie jaar maakten duidelijk dat internettoepassingen voor deze kinderen noodzakelijkerwijs deel uitmaken van hun leeromgeving en hen vele mogelijkheden tot ontwikkeling bieden die elders ontbraken. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is een virtuele speelplaats gecreëerd om beter te leren communiceren wat hun wensen en ambities zijn en om ze daarna in contact te brengen met de juiste kennis en tools om de gewenste ontwikkeling ook te bereiken en de begaafdheid verder uit te diepen.

Eindproducten

Creatieland.org is niet meer online. De site was een virtuele speelplaats waar hoogbegaafde kinderen spelenderwijs werden uitgedaagd om energie te steken in de verwezenlijking van persoonlijke ambities. De Creatiespiraal was het uitgangspunt van de website. Men werd meegezogen in een virtueel spel, dat je onder andere liet kennismaken met het gedachtegoed van de creatiespiraal. Creatieland was een plaats waar hoogbegaafden elkaar konden ontmoeten, met elkaar projecten konden opstartten of samen op onderzoek konden uitgaan. Er werden verschillende spelsituaties aangereikt die hen in staat stelden zichzelf in zeer uiteenlopende richtingen te ontwikkelen. Ook kon men boodschappen voor speelgenoten achterlaten.

Lessen

  • communicatiestructuren voor de gebruikers onderling kunnen het beste worden opgezet door iemand met ervaring in communicatie, zoals een communicatiespecialist.
  • Een plan van aanpak kan gedurende het project als naslagwerk worden geraadpleegd.
  • Bij het samenstellen van een werkgroep is het handig om ook mensen te betrekken vanuit de doelgroep.
  • Bij een onderzoek naar de doelgroep of een gebruikerstest is het nuttig om een observatie te doen en niet alleen een enquête te houden.

Impact

Door het bouwen van een digitale ontmoetingsplaats (school van de toekomst) worden hoogbegaafde leerlingen gestimuleerd tot zelfontwikkeling. Ze krijgen de tools aangereikt om het proces met zichzelf aan te gaan. Hun individuele leerweg en hun integratie met de maatschappij worden hierdoor bevorderd. Door het communiceren met anderen wordt voorkomen dat zij geïsoleerd raken, maar het dient ook om kennisuitwisseling op gang te brengen
Dit project is uitgevoerd in de periode juni 2003 tot januari 2005.

Contact

Stichting Centrum voor Creatief Leren
Hanny Hanssen
www.creatiefleren.nl


community games