Meervoudige weblog over digitale aanwezigheid politici

Destemvan.nl is een initiatief van enkele (oud-)journalisten. Zij constateren dat de digitale aanwezigheid van politici de komende jaren enorm zal toenemen - via eigen weblogs, websites, maar ook op websites van derden - en dat die informatie-, communicatie- en discussiebronnen nauwelijks structureel gevolgd worden. Daarom zijn zij eind 2003 begonnen met de weblog www.destemvan.nl . Zij volgen momenteel circa 400 (Nederlandse) politieke sites, waaronder 300 van Nederlandse politici. Zij willen de politiek een gezicht geven. De visie en daden van de politicus krijgen een podium en de kiezer kan in debat met de politicus. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er een uitgebreide beheermodule gekomen met nieuwe functionaliteiten.

Eindproducten

www.destemvan.nl is uitgebreid met een reactiemogelijkheid, discussieforum, interviewtool/chattool en een politieke directory. Er is gekozen voor Mambo Open Source (MOS). Voor MOS zijn een groot aantal modules beschikbaar met verschillende functionaliteiten. Ideaal aan Mambo is het uitermate gebruiksvriendelijke Content Management Systeem en er kunnen redelijk eenvoudig en zonder hoge kosten nieuwe modules aan worden gehangen. Met de interviewtool/chattool kunnen zij 1-op-1 interviews houden in audio en platte tekst en groeps-interviews/chats in audio en platte tekst.

Lessen

  • Bij het afsluiten van contracten moeten deze eerst goed worden doorgelezen en worden ondertekend voordat er een product wordt ontwikkeld. Let goed op of de rechten van het product aan de stichting toebehoren.
  • Gebruikerstesten op de website kunnen bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid van de site.
  • Het is raadzaam te kijken of onderzoeken en/of interne publicaties geschikt zijn voor (commerciĆ«le) publicaties/inkomsten.
  • Het open source CMS Mambo wordt als gebruiksvriendelijk ervaren en is geschikt voor een beginnende webredactie.

Impact

Het project heeft geleid tot onderzoek naar weblogs onder politici. Dit is gedaan onder de vereniging van Raadsleden. Met de resultaten hoopt men een handleiding te maken voor politici die een weblog gaan beginnen en hieruit kunnen inkomsten ontstaan en die kunnen bijdragen aan het zelfstandig voortbestaan van de site.

Dit project is uitgevoerd in de periode mei 2004 tot maart 2005

Contactgegevens

Destemvan, Deventer
G.J. Meijboom
www.destemvan.nl
politiek