Entropic


« terug

Entropic is een interactieve website waar consumenten hun persoonlijk energie-profiel kunnen bekijken, vergelijken en verbeteren.

In een wereld waar informatie, kennis en kunde in overvloed aanwezig is over elk denkbaar onderwerp, wordt de discussie over een van de belangrijkste onderwerpen voor nu en later, het vraagstuk van energie, vertroebeld door onduidelijkheid, onwaarheid en onzin. We weten allemaal dat we verspillend omgaan met energie en dat het verstandig zou zijn om minder en duurzamer energie te gebruiken. De meeste mensen zijn zelfs bereid om hier daadwerkelijk moeite voor te doen. Er is dus een helder doel (duurzamer met energie omgaan) en er is motivatie. Wij willen door middel van Entropic de missende component, de informatie, helder en eenduidig zichtbaar maken.

Om dit te realiseren, werken wij op basis van een eenvoudige rekenmethodiek aan een footprint voor energie, die alle onderdelen, redenen en uitgangspunten helder en grafisch weergeeft. Deze footprint, die is opgebouwd uit 7 clusters van energie (transport, wonen, werken, recreatie, spullen, voedsel en openbare diensten) wordt opgesteld op basis van de openbare gegevens over het verbruik van de gemiddelde Nederlander. Door de variabelen waaruit dit is opgebouwd  in te vullen wordt een persoonlijk energieprofiel worden opgesteld, waarmee direct de meest zinvolle (zowel energetisch als financieel) besparingen kunnen worden getoond.

Met deze methodiek, waarbij door infographics wordt getoond hoe, hoeveel en waar energie wordt gebruikt, willen wij de 2 belangrijkste mythes rond het thema van energie uit de wereld helpen:

  • Alle kleine beetjes helpen -> dit moet zijn: Alle kleine beetjes helpen niet.
  • Als iedereen een beetje doet, bereik je namelijk maar een beetje. Door te tonen wat de impact van een product of leefstijl (groene stroom, trein i.p.v. auto, spaarlampen, etc.) is op je totale energieverbruik, wordt duidelijk wat wel een geen zin heeft.
  • We hebben enorme hoeveelheden wind/zon/golf/... energie!!
  • Enorm klinkt erg goed, omdat het als heel veel klinkt. Het krijgt alleen pas betekenis, als je het afzet tegen de ENORME hoeveelheid energie die we verbruiken. Door te laten zien wat de impact van die enorme ten opzichte van die ENORME stroom energie is, kan de discussie pas echt waarde krijgen.

Ons doel is om te informeren, te verhelderen, te verduidelijken en te motiveren. Wij willen dat iedereen duurzaam met energie omgaat en de informatie heeft om daar intelligente, afgewogen en bovenal goede keuzes in te maken.

Contact

teun@eckhartgallery.com