Euro’s voor Vrede zet zich in voor duurzame vrede.

Euro’s voor Vrede heeft een aantal spelconcepten ontwikkeld. Deze zijn met diverse subsidies, o.a. uit de ontwikkelingssamenwerkingsector en van ministeries, ontwikkeld tot bewustmakende spellen voor het onderwijs. Door deze spellen worden scholieren gestimuleerd na te denken over de complexiteit van wederopbouw, over de rol van de EU en andere politiek en over hun eigen positie in de maatschappij. Nu willen we graag deze spelconcepten uitwerken tot spellen voor een groter publiek. Bovendien willen we dat deze spellen op een gegeven moment draaien zonder subsidie-injecties.

Een van onze projecten:
Ons grootste project en vermoedelijk het beste uit te bouwen spel is Markt voor Vrede. Dit is een beursspel over internationale samenwerking. De aandelenhandel stimuleert spelers om de laatste ontwikkelingen in conflictgebieden op de voet te volgen. Kijk ook op www.marktvoorvrede.nl. Andere spellen van Euro’s voor Vrede staan op www.rj2.nl en www.budgeteurope.nl.