Game waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geldstromen in de Derde Wereld lopen

Stichting STRO ontwikkelt samen met de Universiteit Utrecht een game om de effecten van ontwikkelingssamenwerking op een aanschouwelijke, aansprekende manier publiek te maken. In de game ervaart de speler ervaart de ins & outs van ontwikkelingshulp, door hem/haar de rol te laten spelen van een soort manager van een ontwikkelingsproject. De Universiteit Utrecht bouwt een wetenschappelijk verantwoorde simulatie van geldstromen in een ontwikkelingssituatie, waarbij het unieke is dat deze simulatie toch op een aanschouwelijke, toegankelijke manier in de vorm van een spel beschikbaar gesteld wordt. STRO bouwt de spelinterface om de simulatie heen.

Eindproducten

De game zal gratis te downloaden zijn van een nog op te richten website. De uiteindelijke spelversie zal samen met de wetenschappelijke wereld en de wereld van ontwikkelingsorganisaties verder uitgebouwd worden met aankoppelbare modules die ook bepaalde specifieke ontwikkelingsprojecten kunnen simuleren (b.v. microkrediet).

Contactgegevens

Stichting STRO
Jaap Vink
Oudegracht 42
3511 AR Utrecht <>br
distributie educatie games non-profit ontwikkelingssamenwerking opensource


Lets
Lets
Sinds enkele jaren zijn lokale groepen diensten en tweedehands goederen gaan uitruilen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een punten-administratie, de zogenaamde LETS-methode. »