De Stichting Geluids.net meet geluid in verband met geluidsoverlast door Schiphol

De Stichting Geluids.net is opgezet omdat er in de media regelmatig berichten verschenen over het ontbreken van meetgegevens in de hele discussie rond het wel of niet veroorzaken van geluidsoverlast door Schiphol. Het zou allemaal heel moeilijk te meten en duur zijn. Het project was bedoeld om mensen die wonen in gebieden een middel aan te reiken waarmee ze kunnen laten zien wat er werkelijk gebeurt. De Stichting Geluids.net wil, door op grote schaal samen met gebruikers data te verzamelen, een feitelijke basis verschaffen voor een rationele discussie over het combineren van woon-, werk- en transportfuncties in dichtbevolkte gebieden. Met de bijdrage van Digitale Pioniers zijn er speciale meetpunten ontwikkeld die via een website de geluidsoverlast in beeld weten te brengen.

Eindproducten

Voor de meeting van het geluid zijn er 25 nieuwe meetpunten ontwikkeld en geplaatst in woonkernen. Deze zijn uitgerust met een gecertificeerde microfoon en worden ondersteund door RuG freq-analyse software. Ze filteren vliegtuiggeluid van het omgevingsgeluid.De herkenning gebeurt op basis van de software van de Groningse Sound Intelligence. Dit overtreft het luistervink- of NOMOS-systeem in kwaliteit en is vele malen goedkoper.

Met www.geluids.net worden al deze meetgegevens zichtbaar gemaakt. Met behulp van een landkaart kan je een gebied selecteren dat gebruik maakt van de meetapparatuur. Hiervan kan je een up-to-date beeldverslag opvragen van de geluidsoverlast in het gekozen gebied. Met de dB(A)’s wordt aangeduid hoeveel geluid er op dat moment geproduceerd wordt boven een woonkern.

Lessen

  • Via verenigingen kun je makkelijker je doelgroep bereiken.
  • De snelheid waarmee dingen geregeld worden verschilt per contactpersoon en dat kan liggen aan de stads- of dorpsomgevingen: in omgevingen waarin men elkaar beter kent, loopt de samenwerking beter.
  • Met politiek gevoelige projecten is het verstandig om aansluiting te zoeken bij academische partijen voor een breed draagvlak.

Impact

Bij de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid ('commissie Eversdijk') heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. Door de beïnvloeding van de agenda rapporteren ze, naast normhandhaving, aan de Tweede kamer ook over geluidsmetingen in het kader van informatievoorziening. Ook is er een voorzichtige Europese samenwerking met contacten in Duitsland. Hierdoor ontvangt Geluids.net hardwarevoorstellen en loopt binnenkort de rapportage via een server in Frankfurt. De gemeente Amsterdam, Zaanstad en twee bewonersorganisaties zijn klant geworden en er komen veel offertes en informatievragen vanuit andere gemeenten.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot september 2004.

Contactgegevens

Stichting Geluids.net, Leiden
René Post
www.geluids.net


audio informatie participatie peer2peer