Mensen met verstandelijke beperking tonen hun werk, foto’s, netwerk, interessen en dromen

Mensen met een verstandelijke beperking werken ook en leveren daarmee een bijdrage aan onze samenleving. Alleen weet niet iedereen wat hun mogelijkheden zijn en wat zij in het dagelijks leven doen. Het project ‘Hein ook’ is door Stichting Hein van den Eijnden in het leven geroepen om het werk dat mensen met een verstandeljke beperking doet tastbaar te maken en om collega’s op ideeën brengen in hun keuze voor werk.


Op de site krijgen mensen met verstandelijke beperking een plek om voor zichzelf een website aan te maken. Hier presenteert de doelgroep zich met hun werk, netwerk, vakantiefoto’s, interessen en dromen. Deze tastbare presentatie draagt bij aan het versterken van de eigen identiteit. Als start zullen tien deelnemers worden gepresenteerd. Hun sites dienen als voorbeeld voor volgende deelnemers. Iedere deelnemer krijgt een eigen webadres met als format [voornaam].ookwij.nl. Immers iedereen die wat wil vertellen, heeft tegenwoordig een eigen domein of een weblog. Met deelname aan ‘Hein ook’ wordt duidelijk gemaakt dat ook mensen met een verstandelijke beperking werken, een eigen verhaal hebben en erbij horen in onze samenleving.


Via de site kan de doelgroep ervaring en kennis met elkaar delen, en kunnen mogelijke werkgevers en de samenleving een beter beeld van hen krijgen. Tijdens het project worden mensen met een verstandelijke beperking opgeleid om de databases te beheren voor collega’s die dat niet kunnen. Zo levert ‘Hein ook’ in zichzelf nieuw werk en nieuwe [werk]relaties op.

Eindproducten

De websites: www.werktook.nl; www.stichtingheinvandeneijnden.nl. Tijdens het werken aan www.ookjij.nl en www.werktook.nl zijn richtlijnen ontwikkeld voor het realiseren van toegankelijke websites voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen. De richtlijnen zijn te vinden op de kennisbank van Digitale Pioniers. Ook een (concept) PR-plan is hier te vinden.

Lessen

De naam van het project bleek tijdens de realisatie van het project niet zo gelukkig. De website heeft nu als format {voornaam}.werkookt.nl. Alle tekst op de site moet ondersteund worden door spraak. Aanvankelijk waren we van plan om hiervoor geluidopnames te maken in een studio. Op het moment dat we geluidsopnames wilde gaan maken, ontdekten we een uitstekende applicatie Deze applicatie ReadSpeaker? kunnen we gratis gebruiken. Bezoekers van de website vinden het positief dat ze zelf kunnen bepalen of er wel of geen geluidsondersteuning is. Aan het eind van de rit hebben we twee bedrijven ingeschakeld om de programmeur te ondersteunen bij het programmeren en het aanpassen van de vormgeving. Het was beter geweest als we dit eerder hadden gedaan. Het project heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland. Het programmeren in Drupal was ingewikkelder dan verwacht.

Impact

De mensen, die geportretterd zijn om mee te doen aan ‘werktook’’ zijn allemaal zeer trots op ‘hun site’. Er is bewust voor gekozen om de mens centraal te stellen en niet de instellingen waar zij cliënt zijn. Jezelf presenteren op internet draagt bij het versterken van de eigen indentiteit.

Contactgegevens

Stichting Heinook
Marca van den Eijnden

community zorg