Maakt boeken beschikbaar voor gehandicapte kinderen

www.hetsprekendboek.nl

Vaak hebben gehandicapte kinderen zelf geen toegang tot boeken. Door hun motorische beperking kunnen zij niet zelf een boek vastpakken, openen en lezen. Sommige van deze kinderen kunnen bovendien niet- of nauwelijks spreken. Deze ernstig meervoudig gehandicapten zijn voor het (voor)lezen van (prenten)boeken totaal afhankelijk van hun omgeving. Juist zij hebben een enorme behoefte aan het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. Vanuit de praktijk met deze kinderen (revalidatiecentra en privé contacten) is het initiatief ontstaan om diverse boeken voor hen toegankelijk te maken. Hier toe is de Stichting Het Sprekend Boek opgericht.

Eindproducten

Ieder kind houdt van prentenboeken: in de boekenwinkel boeken van voor tot achter doorbladeren, in de bibliotheek razendsnel alle pagina’s omslaan, en thuis voorgelezen worden. Voor motorisch gehandicapte kinderen is dit echter niet mogelijk. Sprekende Boeken geven deze kinderen de zelfstandigheid waar ieder kind zo van houdt. Door middel van de druk op één knop krijgen ze toegang tot de illustratie, tekst en voorleesstem op eigen tempo. Ze zullen, zoals ieder kind, eerst razendsnel door het boek klikken en vervolgens steeds meer aandacht aan iedere pagina besteden.
Stichting Het Sprekend Boek lanceerde op 24 september 2008 dé online bibliotheek voor kinderen met een handicap. Op www.hetsprekendboek.nl zullen ruim 100 kinderboeken van uitgevers als Mercis, Clavis, De Vier Windstreken, Lemniscaat en Unieboek staan, die alle toegankelijk zijn door middel van een één-knops bediending, waardoor meervoudig verstandelijk en motorisch gehandicapte kinderen de mogelijkheid krijgen volledige zelfstandig een boek te lezen. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in ‘digitaal trapveld’ Cybersoek te Amsterdam Oost, en werd geopend met een passend spektakel door Gerda Havertong (actrice, zangeres en theatermaakster, onder andere bekend van Sesamstraat).
De lancering van de online bibliotheek betekent nu dat niet alleen een select aantal kinderen de Sprekende Boeken op school kan lezen, maar dat de volledige doelgroep de boeken thuis kan lezen. Een abonnement op de online bibliotheek geeft voor de afgesproken periode ongelimiteerd toegang tot alle Sprekende Boeken.

Uitvoering

Stichting Het Sprekend Boek maakt al sinds 2004 Sprekende Boeken beschikbaar in een aantal Mytyl-en Tyltylscholen. In de afgelopen 4 jaar hebben steeds meer uitgevers toestemming verleend om hun bestaande prentenboeken aan te passen voor deze doelgroep. Een sprekend boek wordt gemaakt met speciaal daarvoor gemaakte software. Van het boek worden de afbeeldingen gescand en voorzien van ingesproken tekst. De originele tekst wordt onder de illustraties terug gezet.
Medio 2008 is een speciale software gemaakt, waarin de boeken nu eenvoudig omgezet kunnen worden. De stichting heeft een eigen format ontwikkeld waaraan de “digitale sprekende boeken” moeten voldoen. Een boek moet:
  • Uitnodigend zijn voor het kind
  • Eenvoudig te bedienen b.v. met een enkele knop
  • Een duidelijk verhaallijn hebben, zodat erover gesproken kan worden
  • Meer plaatjes bevatten dan tekst
  • Duidelijk en professioneel voorgelezen zijn (kwaliteitsopnamen)

Daarna is de website ontwikkeld waarin de boeken op eenvoudige wijze geselecteerd kunnen worden. De boeken zijn onderverdeeld in 3 groepen. Waarbij de rode boeken eenvoudige afbeeldingen met een enkelvoudige tekst betreft. De gele boeken hebben een meer complexe afbeelding en meer tekst. En de blauwe reeks omvat illustraties met grotere stukken tekst per afbeelding. Gebruikers krijgen zo automatisch het woordbeeld aangereikt. Bij het aanklikken van de uitgever van het boek komt men automatisch op de website van de betreffende uitgever waar men meer over het boek, de inhoud en eventueel de auteur kunt lezen. Er is een zoekfunctie opgenomen om naar een titel, auteur of onderwerp te kunnen zoeken.

Als betalingsmethode geeft de Stichting de voorkeur aan iDeal betalingen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan een factuur ontvangen worden. Op de startpagina staan de laatste nieuwe boeken die zijn toegevoegd. Eens per kwartaal zullen er nieuwe titels toegevoegd worden aan de bibliotheek.

Contactgegevens

Stichting Het Sprekend Boek
Eelke Verschuur

audio kinderen literatuur zorg


Het verhalen- kasteel
Het verhalen- kasteel
Het is de bedoeling om verhalen die zelf worden verzonnen en door hen in het kasteel worden geplaatst te ontsluiten en beschikbaar te stellen op de website. »