Documentaire van een oorlogsvluchteling via het internet

Flimfilm is een groep van vier filmmakers. De aanleiding van het project ‘The Story of Boris’ is de vluchtelingenproblematiek en met name de moeilijkheden rondom de getraumatiseerde vluchteling. Het thema van 'The Story of Boris' is het vraagstuk van dader en slachtoffer. Is 'Boris' vluchteling, een dader of een slachtoffer, kunnen we dit zo zwart-wit stellen, zijn er verzachtende omstandigheden en hoe gaan we daarmee om? Het innovatieve karakter van dit project wordt aangegaan met beheersing van het filmvak en ervaring met eerder pionierswerk op het net. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is de website ontwikkeld als deel van het project.

Eindproducten

Op www.storyofboris.com is op 1 mei 2005 gelanceerd. Hoe dat in zijn werk gaat kun je lezen in het stappenplan. Het is een site die niet simpelweg informatie geeft, maar juist de manier waarop de informatie is gebruikt wordt getoond en becommentarieerd. Vandaar dat de bezoeker en kijker hun eigen mening kunnen vormen op een nieuwe, genuanceerde manier. De site is gevuld met tal van informatie, via tags, documenten, filmpjes, foto's, waardoor de bezoeker een eigen beeld vormen over Boris.

Lessen

  • Voordat er daadwerkelijk met de bouw van de site werd begonnen was de websitebouwer al betrokken bij het project. Zo kunnen al vroegtijdig ideeën worden opgedaan over het optimaal benutten van de mogelijkheden van internet.
  • Voordat de site daadwerkelijk on-line gaat, komt er eerst een presspreview. Relevante partijen worden uitgenodigd voor een voorproefje van de website. Zo ontstaat er publiciteit en dat kan leiden tot een groter aantal bezoekers bij de "launch" van de website op 1 mei.

Impact

Digitale Pioniers heeft de aanzet gegeven tot verdere uitwerking van het project Story of Boris. Er wordt veel gesproken over nieuwe ontwikkelingen in het medialandschap, dit project is een goed voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling. De multimedia mogelijkheden op internet en het ‘gewone’ documentaire maken versterken elkaar. In de Story of Boris wordt op deze manier een complex onderwerp als oorlogstrauma blootgelegd en op genuanceerde wijze toegankelijk gemaakt. De documentaire zal in het TV seizoen 2005/2006 op tv worden uitgezonden.

Dit project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot mei 2005

Contact

Stichting Flimfilm, Amsterdam
Thomas Blom
www.flimfilm.com


community documentaire participatie video