Schakel op het internet voor de multiculturele samenleving

Stichting Mira Media vindt het belangrijk dat het aanbod op radio, TV, en internet net zo kleurrijk is als onze samenleving. En dat migranten zelf actief kunnen bijdragen aan de verwezenlijking hiervan. Mira Media vindt dat zij kritiek moeten uiten op de inhoud van een programma en de (eenzijdige) wijze waarop een groep migranten in het nieuws komt of op het lage aantal allochtone sprekers in debatten of praatprogramma's. Veel eindredacteuren van programma’s staan open voor kritiek en willen graag weten hoe ze tegemoet kunnen komen aan deze 'nieuwe' groep kijkers. Mira Media heeft de afgelopen jaren een vragenlijst ontwikkeld die het mogelijk maakt op gerichte wijze een programma te evalueren op het multiculturele karakter. Deze vragenlijst was veel te tijdrovend voor breed gebruik en vergde ook het fysiek bijeenkomen van de participanten. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is de vragenlijst voor het internet geschikt gemaakt en is er door interactiviteit een veel grotere groep mensen bereikbaar die er gebruik van kan maken.

Eindproducten

Op www.kijkerstoets.nl staat de interactieve vragenlijst waarmee je eenvoudig, constructief en gericht een programma kunt beoordelen aan de hand van enkele vragen. De interactieve vragenlijst is in een breder kader geplaatst door op de site ook discussies te starten onder kijkers, recensies te plaatsen, eindredacteuren om reactie te vragen en columns te plaatsen van allochtone persoonlijkheden. De resultaten worden via een tweewekelijkse inhoudelijke rapportage teruggekoppeld naar de redacties van programma's waarop is gereageerd. Er wordt uit degenen die hebben gereageerd een kijkerspanel gevormd, die de resultaten van de 'kijkertoets' met een groep eindredacteuren bespreekt. De rapportages en het verslag van de bijeenkomst met eindredacteuren worden via de website beschikbaar gesteld.

Lessen

  • Als je vrijblijvend iets vraagt aan de bezoeker om in te vullen moet je rekening houden met het surfgedrag van de reguliere internetgebruikers. Als dit niet overeenkomt moet je gericht gaan vragen voor invulling.
  • Voor de online promotie van een website is het belangrijk om niet alleen links te laten vermelden op andere sites. Probeer ook of er banners geplaatst kunnen worden voor extra effect.

Impact

De respondenten kunnen nu een korte reactie op de media geven via de knop Reageren. Dit is een gastenboek-achtige voorziening, waarbij de reacties zichtbaar zijn voor andere respondenten. Met behulp van een stelling die betrekking heeft op media, beeldvorming en de multiculturele samenleving worden reacties uitgelokt. Op deze manier worden de respondenten gewezen op het bestaan van de Kijkerstoets en uitgedaagd om eventueel uitgebreider (en nauwkeuriger) hun oordeel te formuleren. De omvangrijke promotiecampagne heeft geleid tot een grotere bekendheid van de Kijkerstoets. Het aantal respondenten begint langzamerhand toe te nemen en ze verwachten dat zeker de deelname van studenten en scholieren zal leiden tot een grotere kerngroep die regelmatig de Kijkerstoets opzoekt.

Dit project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot januari 2005.

Contactgegevens

Stichting Mira Media
Carmelita Serkei
www.miramedia.nl


community identiteit