Chat tussen kinderen en kindertelefoonmedewerkers

De Kindertelefoon bestaat nu al meer dan 25 jaar, maar pas de afgelopen jaren kwamen zij erachter dat kinderen ook 'digitaal' met hen wilden praten. Vervolgens is de Kindertelefoon begonnen met een proefproject om zo doelgroepen te bereiken die weinig de Kindertelefoon bellen. Met het realiseren van de chatapplicatie wilde zij kinderen tussen 13 en 18 jaar en jongens in het algemeen bereiken. In het proefproject wordt een applicatie gebruikt die niet voldeed aan de veiligheidseisen. Daarom is met hulp om een nieuwe applicatie ontwikkeld die wel voldoet. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is een superbeveiligde 1-op-1 chat ontwikkeld. Deze chat is heel handig om persoonlijke hulp aan te bieden via internet, maar bestond nog niet. De chat is een groot succes en er is nu veel interesse van andere organisaties.

Eindproducten

 • De kindertelefoon heeft de chat-applicatie op basis van het open source Jabber laten ontwikkelen. Daardoor kunnen anderen de chat ook gebruiken om online hulp te bieden. In verband met de beveiliging is niet alle code beschikbaar.
 • De kindertelefoon zal een nieuwe methode ontwikkelen om de chat-gesprekken in goede banen te leiden. De methode die voor de telefoon wordt gebruikt voldoet niet meer. Wie interesse heeft in deze methode kan contact opnemen met de Kindertelefoon.
 • Lessen

  • Door het waarborgen van de veiligheid en anonimiteit is het niet mogelijk gebleken om de hele applicatie in 'open source' te ontwikkelen.
  • Het is verstandig om een applicatie te laten ontwikkelen bij een gerenommeerd bedrijf waarmee het contact regelmatig en solide is.
  • 1-op-1 chatgesprekken blijken intensiever te zijn dan telefoongesprekken. Er moet een nieuwe methode ontwikkeld worden om de chats goed te kunnen benutten.
  • Een langere wachttijd voor een online dienst kan ook werken als filter, waardoor alleen de serieuze chat-verzoeken overhoudt.
  • Het blijkt niet zo dat je met een chat puberjongens beter bereikt dan met de telefoon. In beide gevallen reageren zij het minst.
  • Over de chat worden door de kinderen zwaardere onderwerpen aan de orde gesteld dan over de telefoon, zoals depressiviteit en mishandeling. Wellicht komt dit doordat er meer afstand en anonimiteit is.
  • Impact

   De kindertelefoon heeft na ruim 26 jaar telefoneren de kansen van nieuwe media ontdekt. De nieuw ontwikkelde chat is een groot succes. Het aantal aanvragen voor de chat bewijst dat de kinderen er behoefte aan hebben om op deze manier te communiceren. Er is daarom ook veel aandacht van andere organisaties die hulp via internet bieden. Voor de Kindertelefoon betekend het succes van de chat dat een nieuwe methode en nieuwe trainingen ontwikkeld moeten worden om de medewerkers optimaal van de chat gebruik te laten maken.

   Er komt daarom vanaf 1 maart 2005 een vervolgproject dat gefinancierd wordt door het VSB fonds. Uiteindelijk zullen alle 20 regionale Kindertelefoons gebruik gaan maken van de chat.

   Dit project is uitgevoerd in de periode maart 2003 tot februari 2005.

   Contact

   Landelijk Overleg Kindertelefoons
   Frank Schalken
   www.kindertelefoon.nl


chat community jongeren