Sinds enkele jaren zijn lokale groepen diensten en tweedehands goederen gaan uitruilen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een punten-administratie, de zogenaamde LETS-methode.

Sinds enkele jaren zijn lokale groepen diensten en tweedehands goederen gaan uitruilen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een punten-administratie, de zogenaamde LETS-methode. Stichting Strohalm zocht een oplossing voor de steeds hogere administratieve lasten die zulke ruilsystemen met zich meebrachten. Om het voor de deelnemers van het ruilsysteem mogelijk te maken om zelf de administratie bij te houden werd een online systeem gezocht, zodat een centraal punt niet meer nodig was. Dit bleek echter niet te bestaan. Strohalm besloot toen zelf volgens de open source formule zo’n systeem te ontwikkelen en deed dit met succes.

Eindproducten

Het ruilsysteem Cyclos dat door Strohalm is ontwikkeld is volledig als open source software beschikbaar onder een General Public License (GPL). Daardoor kan iedereen die dat wil de software gratis downloaden en gebruiken en er eventueel aanpassingen aan maken. Op http://project.cyclos.org/nl/home.html kun je verzoeken voor nieuwe functies indienen en vind je de technische specificaties en handleidingen bij Cyclos.

Lessen

  • Wanneer je een product tijdens de ontwikkeling wilt laten testen, is het belangrijk om van te voren goed aan te geven wat je van je testers verwacht. Anders is de kans groot dat je nog een heleboel verzoeken om nieuwe functies krijgt, terwijl je eigenlijk feedback over de gerealiseerde functies wilde krijgen.
  • Open source is een mooie formule om na de ontwikkeling je software gratis en legaal te verspreiden. Bovendien kunnen meerdere mensen er een bijdrage aan leveren en verbeteringen aanbrengen.

Impact

Door de ontwikkeling van Cyclos is de administratieve last van een ruilsysteem zoals dat door de Amsterdamse ruilkring Noppes werd gebruikt flink afgenomen. Daardoor kan deze ruilkring nog jaren vooruit. Op dit moment hebben al ruim 20 ruilkringen uit binnen- en buitenland interesse getoond voor Cyclos. Bij deze ruilkringen moet intern vaak wel een discussie gevoerd worden voor overgestapt kan worden van een offline of zelfs papieren database naar een internet-based systeem. Er zijn nu plannen om Cyclos geschikt te maken als mobiele dienst voor bijvoorbeeld GSM’s. In ontwikkelingslanden zijn mobiele netwerken namelijk vaak beter geregeld dan internet.

Contact

Stichting Strohalm
Rinke Hoekstra
http://www.strohalm.nl


economie


Geldstromen
Geldstromen
Game waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geldstromen in de Derde Wereld lopen »