Vrijwilligers meten lokale luchtkwaliteit

MIMAQ staat voor Mobile Individual Measurements of Air Quality.

Vrijwilligers meten lokale milieu eigenschappen (luchtvervuiling) en geven die gegevens real-time door via de mobiele telefoon. De gegevens worden door een centrale website geanaliseerd, samengevoegd en op verschillende manieren gepresenteerd. Hierbij kan zowel individuele blootstelling als vervuiling per gebied inzichtelijk gemaakt worden.

De presentatie wordt zowel op de kaart (google maps) als via de mobiele telefoon via Augmented Reality (Layar) uitgevoerd.

Het MIMAQ project bouwt voort op een pilot die afgelopen december in Kopenhagen is gehouden n.a.v. de klimaat-top. Hierbij zijn de meetwaarden voor NOx van een enkele sensor vastgelegd. MIMAQ zal deze metingen uitbreiden en in een pilot binnen Leiden de analyse verder uitwerken en gebruikerservaringen verzamelen.

Het project heeft als doel om de opzet voor andere locale initiatieven toepasbaar te maken in de vorm van handleidingen en software.

Inmiddels (dec. 2010) is de pilot afgerond en zijn alle resultaten bschikbaar via de website mimaq.org.

De technische documentatie en alle broncode kunnen worden gedownload van de google code repository.

Contact
Johannes la Poutré
e: johannes@mimaq.org


buurt community geoinformatie mileu mobiliteit opensource


Citychatcraft
Citychatcraft
Via de kaart kunnen berichten op de locatie gepost worden en op straat door een sms naar de kaart te sturen. Direkt nadat de sms verstuurd is verschijnt deze op de kaart. »


Ledendatabase
Ledendatabase
Voor ledenbeheer een online relatiebeheersysteem ontwikkeld dat iedereen kan aanpassen aan de eigen organisatiestructuur. »


Open Street Map
Open Street Map
Vrijwilligers verzamelen geografische gegevens en maken daarmee "open kaarten" »


OpenCarData
OpenCarData
Het uitlezen, verzamelen en online ontsluiten van OBD-II auto data »


Zelfzorgdossier Diabetespatiƫnten