Middendelfland is mensenwerk.nl

http://www.mdmw.nl
« terug
Middendelfland is mensenwerk.nl

Interviews, in combinatie met de grote hoeveelheid beeldmateriaal en gegevens die in de afgelopen decennia door de historische verenigingen verzameld is.

In het jaar van de boerderij (2003) heeft Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk het initiatief genomen voor een oral history project over het leven op boerderijen in Midden-Delfland tussen 1900-1940. Daarvoor is een interactieve website ontwikkeld en een educatief programma voor scholen opgezet. Om de website steeds aantrekkelijk te houden is gekozen voor een dynamische website met laagdrempelige publicatiefaciliteiten om het gebruikers mogelijk te maken het materiaal voortdurend aan te vullen en bij te stellen. Met behulp van de Digitale Pioniers ontstond een nieuwe, levende digitale identiteit van het gebied.

Eindproducten

Op de website staan interviews, in combinatie met de grote hoeveelheid beeldmateriaal en gegevens die in de afgelopen decennia door de historische verenigingen verzameld is. Op een systematische en aantrekkelijke manier wordt dit toegankelijk te maken voor onderzoekers en andere belangstellenden via de website www.middendelflandismensenwerk.nl. Aan de website is een educatief gedeelte gekoppeld. Docenten kunnen daar opdrachten plaatsten voor hun leerlingen. Leerlingen kunnen deze volbrengen door de informatie op de site te gebruiken. De resultaten kunnen ze weer publiceren via de website.

Lessen

 • Wanneer je werkt met vrijwilligers kan je sommige klussen moeilijk in een kort tijdsbestek realiseren.
 • De overstap van traditionele gedrukte media naar een dynamisch medium zoals internet bleek voor de medewerkers lastiger dan gedacht.
 • Het blijkt goed mogelijk de redactietaken te verdelen over een groep vrijwilligers door ze rechten te geven binnen een content management systeem.
 • Impact

  De website heeft een schat aan informatie over het gebied opgeleverd. De stichting MDMW heeft nu een instrument in handen waarmee ze scholen en historische organisaties kan benaderen om met ze samen te werken. In de zomer van 2004 is er met de informatie een audiotour gerealiseerd. Dit is een fietstocht, waarbij je informatie over het gebied op kunt roepen via de mobiele telefoon. Meer informatie staat op www.mdmw.nl.
  Dit project is uitgevoerd in de periode maart 2003 tot januari 2004

  Contact

  St Midden-Delfland is mensenwerk
  Ada Koene-de Wit
  www.mdmw.nl