OCO Sterren 2.0

www.ocosterren.nl
« terug
OCO Sterren 2.0

De OCO beantwoordt vragen van ouders en leerlingen over onderwijs in Amsterdam

Wat is OCO?
De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) beantwoordt vragen van ouders en leerlingen over onderwijs in Amsterdam, brengt informatie over onderwijs uit verschillende bronnen bij elkaar, organiseert debatten over onderwijskwaliteit en verzorgt publicaties om het onderwijs inzichtelijk te maken voor ouders en leerlingen. Met de OCO-sterren wil OCO de kwaliteitsoordelen van ouders en leerlingen verzamelen en zo publiceren dat andere gebruikers scholen beter kunnen vergelijken.

Wat zijn OCO-sterren?
OCO-sterren worden gegeven door ouders en leerlingen. OCO verzamelt de sterren op twee manieren: door op de scholen stemmen op te halen of via internet-beoordelingen. Door de hoeveelheid stemmen blijkt dat de algemene beoordeling overeenkomt met andere onderzoeken: iedereen is in het algemeen erg tevreden over het onderwijs. Bij sterk afwijkende beoordelingen gaat OCO zorgvuldig te werk: voor plaatsing van het resultaat wordt met de school nagegaan wat de oorzaak van een slechte beoordeling kan zijn. OCO publiceert op OCOsterren.nl ook sterren als er maar één beoordelingen gegeven is. Bij publicatie op papier zoals in de Parool/OCO-Scholengids wordt het resultaat alleen vermeld bij meer dan 20 beoordelingen.

Het project OCO-sterren 2.0 is een positieve bijdrage aan de gedachten ontwikkeling rond de beoordeling van scholen. Door de activiteiten is de beoordeling door ouders en leerlingen op verschillende terreinen versterkt onder de aandacht gebracht. Intern is veel aandacht besteed aan de analyse van de ervaringen en het systeem. In de externe contacten is gebleken dat er bij sommige scholen nog veel aarzelingen over beoordelingen zijn. Toch is de relatie naar de scholen van groot belang omdat beoordelingen zonder context en overleg meer schade doen aan de relatie met de school dan goed. De kwalitatieve verbetering van het systeem en de betere presentatie dragen bij een betere acceptatie van de beoordelingen.

Meer informatie
Tamar van Gelder
onderwijsconsument.nl
020 330 63 2022-mei-09
OCO-debat: Rechten en plichten van Ouders en Leerlingen in het Amsterdamse Onderwijs
door: OCO Sterren 2.0
Discussiebijeenkomst n.a.v. het tienjarige bestaan van het Schaapman-arrest over rechten en plichten van ouders en...»