Europees landschap onder aandacht van burgers en politiek

Stichting wAarde houdt zich bezig met publiekscampagnes. Zij constateren dat het beeld dat in de meeste media wordt geschetst van ‘Europa’ vaak op een relatief eenzijdige benadering is gestoeld: centrale begrippen zijn ‘economie’ en ‘wetgeving’. Europa staat daarmee ver van veel ‘gewone’ mensen. Met name het landschap en het rurale leven van veel Europeanen is absoluut onderbelicht, terwijl de diverse landschappen en leefwijzen juist zo mooi en inspirerend zijn. Opvallend is dat de media en politiek weliswaar weinig oog voor deze aspecten van Europa en de Europese eenwording lijken te hebben, maar dat de meeste burgers die jaarlijks (op vakantie) Europa intrekken dat wel hebben. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er een website met een digitaal fotoboek van Europa gekomen, die door het oog van de 'gewone' Nederlander laat zien wat Europa te bieden heeft.

Eindproducten

www.oogopeuropa.nl is een website waarop meer dan 500 foto's te zien zijn van Europa. Bezoekers kunnen zelf ook foto's sturen naar de site en na een beoordeling worden ze geplaatst in het fotoboek. Hiermee kunnen deelnemers meedoen aan een wedstrijd en in aanmerking komen voor een prijs. Bezoekers van de site kunnen foto's die zij tegenkomen voorzien van commentaar of zelfs verzenden als e-card. De site is gemaakt in samenwerking met Argiope.

Ook is er een boekje verschenen met de 500 mooiste foto's van Europa. Dit boekje is samen met een aanbiedingsbrief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gestuurd. Zij zijn benaderd om aandacht te vragen voor landschap, landschapsbewoners en de betrokkenheid van Nederlandse burgers daarbij.

Lessen

  • Een simpel concept met een heldere uitvoering kan leiden tot een goed eindproduct waarop later dan verder kan worden gebouwd.
  • Zorg voor een goede backoffice, want dat leidt tot een duidelijke organisatie voor de administratie.
  • Maak gebruik van je netwerk. Als je deze goed weet in te zetten kan dat veel goede publiciteit leveren.
  • Door de combinatie van fun en politiek kan een serieus onderwerp ook onder de aandacht worden gebracht.
  • Het organiseren van een wedstrijd op een website leidt tot meer publiciteit, maar houdt er rekening mee dat er misbruik van kan worden gemaakt.

Impact

Er zijn in totaal 700 foto's ingestuurd waarvan er 500 zijn geselecteerd. In de piekperiode, de zomervakantie, had de website een bezoekersgemiddelde van 2.000 per maand. Gemiddeld werden 50.000 pagina’s per maand bekeken, hetgeen neerkomt op ca. 25 bekeken pagina’s per bezoeker. Het concept van het 'digitale fotoalbum' staat onder belangstelling van onder meer de vlinderstichting en de gemeente Nijmegen in het kader van Nijmegen 2000.

Dit project is uitgevoerd in de periode februari 2004 tot maart 2005.

Contactgegevens

Stichting wAarde, Beek-Ubbergen
Liesbeth Kemme
www.waarde.nl