Het uitlezen, verzamelen en online ontsluiten van OBD-II auto data

OBD-II is een universele standaard voor inspectie en diagnose van auto’s. Het gaat hierbij niet alleen over emissiewaarden maar over het complete motormanagement, het monitoren van chassisdelen & accessoires en de diagnose van het controlenetwerk van de auto. Kortom: OBD-II is een gigantisch medisch paspoort van ons totale wagenpark.

OpenCarData wil een aanzet geven om met simpele, consumententechnologie op een open wijze OBD-II data uit te lezen, in te winnen en online te ontsluiten, met de volgende stellingen:

 

  1. Openheid van informatie & bewustwording: een geaggregeerde OBD-II database kan een belangrijke informatiebron zijn voor bijvoorbeeld inzicht in technische status van de auto, denk aan aankoopbeslissingen, uitwisselen van ervaringen, anticiperen op reparaties. OpenCarData draagt ook bij aan bewustwording van, en meningsvorming over de beschikbaarheid van deze gegevens. Het beschikbaar stellen van de gegevens aan de automobilist geeft hem de mogelijkheid op nieuwe manieren te interacteren met zijn automobiliteit.
  2. Milieu & Veiligheid: een geaggregeerde database geeft – realtime, locatie gebaseerd en op grote schaal – inzicht in: emissies, fijnstofuitstoot, dreigend gevaar etc.
  3. Innovatie & Ontwikkeling: autofabrikanten worden aangezet om slimmer en efficiënter te werken omdat hun data open en bloot beschikbaar zijn.

 

Primair is de doelgroep die automobilist die slimmer, efficiënter en bewuster om wil gaan met zijn automobiliteit. Mobiele telefoon ontwikkelingen – iPhone & Android – maken het mogelijk om laagdrempelig OBD-II data te vergaren; we gebruiken het web om de data te ontsluiten.

Een grote hoeveelheid aan interessante toepassingen kunnen worden bedacht met OpenCarData Technologie. Een ervan is inmiddels ontwikkeld: Auto Emissie Profielen. Auto-emissieprofielen maakt REAL WORLD EmissieProfielen van auto's en vergelijkt deze met de door de Europese Unie uitgegeven auto-energielabels (Dirctive 1999/94/EC). In tegenstelling tot dit bekende label, is een emissieprofiel een DYNAMISCHE REPRESENTATIE VAN WERKELIJK GEMETEN CO2-UITSTOOT van een specifieke auto. Auto gebruik bepaalt het emissieprofiel. De automobilist is dus in controle.

Voor meer informatie:
http://opencardata.com
http://opencardata.com/emissionprofiles


Contact

Stef Kolman
info@opencardata.com
community distributie duurzaamheid geoinformatie mileu mobiliteit


35 Km Diet
35 Km Diet
Een spel waarin de deelnemer ernaar streeft een jaar lang alleen duurzaam geproduceerde producten uit een straal van 35 km om de woonplek te nuttigen. »


Citychatcraft
Citychatcraft
Via de kaart kunnen berichten op de locatie gepost worden en op straat door een sms naar de kaart te sturen. Direkt nadat de sms verstuurd is verschijnt deze op de kaart. »


MIMAQ
MIMAQ
Vrijwilligers meten lokale luchtkwaliteit »


Open Street Map
Open Street Map
Vrijwilligers verzamelen geografische gegevens en maken daarmee "open kaarten" »