Op www.orkestkidsite.nl is een tweede ingang gekomen onder de naam CKV Classics Jukebox. Middelbare scholieren vinden hier content over 21 koorwerken.

Stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) organiseert sinds 2002 baanbrekende muziekprojecten: schoolconcerten “nieuwe-stijl”, kinderkoorprojecten en familieconcerten. Centraal bij al deze projecten staat de digitale educatieve ondersteuning. Tot nu toe ging daarbij alleen om onderbouwleerlingen via de Orkestkidsite. Met de bijdrage van Digitale Pioniers wil Maria Lewanski, musicus en drijvende kracht achter het SEOP, een tweede ingang op de site ontwikkelen die volledig is gericht op leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het SEOP werkt nauw samen met het Randstedelijk Begeleidingsorkest (RBO). Het RBO is voor veel koren in Zuid-Holland het vaste begeleidingsorkest, en bereikt ook veel kleine dorpen en gemeenten waar zelden een beroepsorkest komt. Sinds enkele jaren is het RBO actief op zoek naar vernieuwende manieren om meer jeugd te bereiken. Met de lagere school kinderen zijn al enthousiaste ervaringen opgedaan, nu nog de oudere jeugd. De website wordt ingezet ter voorbereiding op een klassenbezoek aan een uitvoering van het RBO. De content is zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de wensen van scholieren en docenten voor CKV educatie.

Eindproducten

Op www.orkestkidsite.nl is een tweede ingang gekomen onder de naam CKV Classics Jukebox. Middelbare scholieren vinden hier content over 21 koorwerken. In toegankelijke stijl wordt verteld waar het koorwerk overgaat (scholieren kunnen in de tekst muziekfragmenten aanklikken ter illustratie), wie de componist is en hoe hij leefde. Via nieuwsberichten uit de tijd van het werk wordt een tijdsbeeld geschapen. In het ‘instrumentenmagazijn’ kunnen alle instrumenten worden beluisterd en bij ‘ontmoet de musici’ stellen alle muzikanten van het orkest zich voor en kunnen scholieren hen vragen mailen. Via 'steden en landen' (met webcam en foto’s van de belangrijkste gebouwen uit de tijd van de componist) krijgt de scholier nog een breder beeld. Bij ieder koorwerk zijn opdrachten voor in de klas ontwikkeld door Susan Overmeer, muziekconsulente. De belasting voor de docenten bij de uitwerking is minimaal gehouden. Ter ontspanning biedt de site ook puzzels en de mogelijkheid om zelf muziek te componeren. Dit laatste via een externe link naar een Amerikaanse site, die speciaal voor Lewanski een Nederlandse omgeving heeft gecreëerd. De muziekverhalen zijn geschreven door Geertje Hoekstra, musicus en betrokken bij het kinderprogramma van het R’dams Philharmonisch. Historicus Pim van der Meiden is verantwoordelijk voor de historische ‘nieuwsberichten’. De site is gebouwd en vormgegeven door Yuna. Lewanski is zeer tevreden over de samenwerking met hen.

Lessen

  • Voor een scholieren panel kan je gebruik maken van een schoolklas, maar de ervaring leert vaak dat docenten geen tijd hebben om dit goed te organiseren.
  • Een groep bekende kinderen in eigen omgeving die je ieder iemand laat introduceren kan ook prima werken. Fysiek bijeenkomen is niet eens nodig. Als je duidelijke vragen stelt via de email heb je snel en kwalitatief goede respons.
  • Ook al ben jezelf vaardig met ontwerpen en bouwen van sites, het kan erg prettig zijn om een professional in te schakelen zodat je je volledig op de ontwikkeling van de content kan storten. En een pro heeft vaak weer nieuwe goede ideeën.

Impact

De content is in papieren versie al gebruikt op verschillende scholen ter voorbreiding op hun bezoek aan het orkest. De reacties waren zeer enthousiast. Regelmatig is het materiaal van de CKV JukeboX gebruikt als kapstok waar de school zelf weer nieuwe ideeën aan ophing. Zo heeft een school een hele Mozart musical geschreven en opgevoerd. Lewanski verzamelt al deze ideeën en ontsluit die weer via de CKV Jukebox om andere scholen te inspireren. In het nieuwe schooljaar gaat de nieuwe site echt worden gebruikt. De Orkestkidsite is reeds een bekende site en het CKV gedeelte wordt verder gepromoot via het RBO scholenprogramma.
Dit project is uitgevoerd in de periode maand december 2004 – juni 2005.

Contactgegevens

Stichting Educatieve Orkestprojecten
Maria Lewanski
www.orkestkidsite.nl


educatie kinderen muziek