Romeo en Julia 2.0

http://www.rj2.nl
« terug
Romeo en Julia 2.0

Een projectweek in de vorm van een modern storytelling game

Nederland werd in 2007 en 2008 meerdere malen opgeschrikt door geweldsincidenten op en rondom scholen. Naar aanleiding daarvan ontwikkelden Euro’s voor Vrede en Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld gezamenlijk een kant-en-klare projectweek voor het VMBO en ROC’s over communicatie en omgangsvormen: Romeo & Julia 2.0.

Eindproducten

De projectweek draait om de website www.rj2.nl, waarop docenten en leerlingen via een code inloggen. De website bestaat uit drie delen: een krant, een scholierendeel en een docentenpagina. De krant verhaalt gedurende de projectweek volgens een geautomatiseerd script dagelijks over de actuele stand van zaken in een ‘onmogelijke liefde’, die in de omgeving van de school is opgebloeid. Bijbehorende lesmodules met lesopdrachten dagen leerlingen op uiteenlopende wijze uit om de verhaallijn te beïnvloeden. Het scholierendeel stelt leerlingen in staat om opdrachten te uploaden, elkaars werk te bekijken en de ontwikkeling van persoonlijke competenties in de gaten te houden. De docentenpagina biedt beheersfunctionaliteiten: docenten kunnen onder meer opdrachten beoordelen, individueel feedback verstrekken en coupons met bonuscredits aanmaken. Aan het einde van de week genereert de website op basis van de verhaalwendingen per klas een script voor een presentatie. Het script biedt leerlingen een kapstok om hun creaties in de vorm van een korte, hedendaagse versie van Romeo & Julia aan andere klassen, ouders en lokale beleidsmakers te presenteren.

Uitvoering

De website, docentenhandleidingen, werkboeken, lesmateriaal en informatiemateriaal voor ouders waren in mei 2008 gereed. In juni en juli hebben 4 VMBO-scholen deelgenomen aan een pilot die gastdocenten op locatie werd begeleid. Een ROC heeft het lespakket tijdens de introductieweken voor nieuwe studenten in augustus ingezet. Leerlingen, docenten en ouders waren zeer enthousiast. Leerpunten waren dat andersoortige vormen van presentatie, zoals filmpjes en geluidsfragmenten, de betrokkenheid van leerlingen bij een projectweek kunnen versterken en dat producenten van online lesmateriaal rekening dienen te houden met beperkte computerfaciliteiten op scholen, bijvoorbeeld door extra functionaliteiten voor klassikale implementatie in te bouwen. In een vervolg gaan Euro’s voor Vrede en Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld daarmee aan de slag.

Contactgegevens

Stichting Euro’s voor Vrede
Folkje Lips


identiteit jongeren