Op leefwijzer.nl is een datingbox geplaatst om mensen met een chronische ziekte of handicap beter in staat te stellen contacten (via internet) te leggen.

Afgelopen jaar testte Leefwijzer.nl, site van en voor chronische zieken of gehandicapten, een eenvoudige pilot-datingbox. “Daten” via datingsites is populair in Nederland. Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben hierbij het probleem “wanneer zeg ik hét?” Direct je klacht of kwaal in de annonce vermelden? Dan reageert niemand. Pas later in het contact? Dan is de kans groot dat de ander zich bedrogen voelt en afknapt. Een datingsite waarbij iedereen voor zijn of haar aandoening uitkomt blijkt een oplossing. De resultaten waren verbluffend, zonder enige vorm van promotie stegen de bezoekersaantallen tot gemiddeld ruim 36.000 bezoekers per maand. Reden genoeg om de pilot uit te werken. De pilot had een zeer beperkte mogelijkheden, mist essentiële beveiligingen, is te weinig toegesneden op de doelgroep en is te weinig robuust en regelmatig oververhit (“too many active users”). Met de bijdrage van Digitale Pioniers is de pilot getransformeerd tot een betrouwbare, snelle, toegankelijke en gebruiksvriendelijke applicatie voor chronisch zieken en gehandicapten.

Eindproducten

Op leefwijzer.nl is een datingbox geplaatst om mensen met een chronische ziekte of handicap beter in staat te stellen contacten (via internet) te leggen. De datingbox is voor iedereen toegankelijk en kan zich laten registreren voor de applicatie.
De resultaten van de enquête die gehouden is onder 700 gebruikers van de datingbox is terug te lezen in de bibliotheek van Digitale Pioniers. Belangrijk voor Special Dates is het standpunt dat zij innemen ten opzichte van de gedragsregels voor de datingbox.

Lessen

  • Door de drempel voor participatie laag te houden neemt het gebruik van de datingbox toe.
  • Het is interessant om gegevens van een enquête te vergelijken met de statistieken van de website. Voor Special Dates betekende dit dat er veel meer gebruik werd gemaakt van de datingbox dan in de enquête werd toegegeven.
  • Jongeren onder de 18 jaar worden geweerd omdat het mensen met verkeerde intenties aantrok. Nu heeft de site een volwassen uitstraling en wordt er serieus gedate.
  • Het succes wordt gemeten door succesvolle dates te belonen met een gratis hotelovernachting. Hiermee kan mede de populariteit gemeten voor het daten onder gehandicapten.

Impact

Gemiddeld bekeken per maand ruim 10.000 bezoekers de pilot-datingbox.. Mede door de professionaliseren van de datingbox was er een toename naar 180.000 per maand en dat is 170% in 2 jaar tijd! Ook is de voorgenomen doelgroep bereikt en daarvan weten zij dat zeker: 72% zelf een beperking heeft en 19% komt voor iemand uit zijn of haar directe omgeving.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot maart 2005

Contactgegevens

Stichting Leefwijzer.nl
Jeroen Stok
www.leefwijzer.nl


community