wederzijds begrip onder Palestijnen en Israëliërs door de gezamenlijke constructie van ‘parallel histories’.

TNU, de indienende organisatie, is bekend door de introductie van nieuwe discussievormen. Zij stelde een projectteam samen en richt zich in eerste instantie op in Nederland woonachtige jongeren die duidelijk betrokken zijn bij het Israelisch-Palestijns conflict. Met de bijdrage van Digitale Pioniers wilde men de meningsverschillen en de gebruikte argumentatie op een ongebruikelijke en fascinerende manier in kaart brengen. Zo wilde men de (online)discussies verdiepen om te zoeken naar een common ground van waar een oplossing voor een conflict gezocht kon worden. Deelnemers werden zodoende geconfronteerd met de soliditeit van hun eigen denkbeelden.

Eindproducten

Hoofddoel was een toename van wederzijds begrip onder Palestijnen en Israëliërs door de gezamenlijke constructie van ‘parallel histories’. Een tweede beoogd resultaat was het ontkrachten van mythen. Dit is niet naar volle tevredenheid van de initiatiefnemers gelukt. Dit kwam onder meer door de zware problematiek die als onderwerp was gekozen. Er is wel veel ervaring opgedaan met de ‘split screen’ tool. Van Splitscreen! is inmiddels een CDrom gepubliceerd. Er is veel interesse vanuit de academische wereld voor het gebruik van de tool.

Lessen

  • Tijdens de uitvoering van het project bleek dat de originele planning niet haalbaar was. Zowel de complexiteit als de gevoeligheid van het onderwerp maakte het moeilijk deelnemers te werven en een goede balans te krijgen in de testgroep.
  • Deelnemers waren niet altijd bereid een halve dag vrij te nemen of met de ander bijeen te komen. In plaats van gezamenlijke bijeenkomsten is daarom over gegaan tot het individueel bezoeken van de deelnemers op momenten dat het hen uitkwam.

Impact

Split Screen speelde in op het overwaaien van het Palestijns-Israëlisch conflict van het Midden Oosten naar Nederland. De spanning uitte zich onder andere in disrespect ten aanzien van elkaars standpunten. Door de meningsverschillen en de gebruikte argumentatie op een ongebruikelijke en fascinerende manier via een ‘split screen’ in kaart te brengen hoopte Split Screen de discussies te verdiepen. Maar ook zij kwamen de erachter dat het een moeilijk discussiepunt is en blijft.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2002 tot juli 2004

Contactgegevens

Ewoud Poerink
www.netuni.nl/splitscreen