Studietimer


« terug
Studietimer

De Studietimer is een online interactief time management programma voor studenten. Dit systeem begeleidt de student gedurende de onderwijsperiode door individuele feedback te geven op de studievoortgang.

33% van de studenten zou graag meer studiebegeleiding willen. En slechts 45 % van de studenten heeft, na 1 jaar uitloop, een bacholor diploma. 

Vertraging is kostbaar, voor studenten, maar ook voor een onderwijsinstituut en de overheid. OC&W heeft dan ook enkele miljarden vrijgemaakt om studiesucces te verbeteren.

E1n manier om studiesucces te verbeteren, is door studenten continue feedback te geven op het studiegedrag gedurende de onderwijsperiode. Dit maakt dat de student inzicht krijgt in de wekelijkse werkdruk en niet enkele dagen voor het tentamen aan de voorbereiding begint. 

Tijdens college is hier weinig tijd voor beschikbaar, een online begeleidingprogramma speelt efficient in op deze behoefte: ‘Wat wordt er van me verwacht en wat zijn de gevolgen bij vertraging’. De meerwaarde van de Studietimer is efficiënte feedback. Aan alle studenten. Continu. Zodat een student weet waar hij of zij aan toe is.

Reduceer de kosten van het onderwijs door studenten begeleiding te bieden bij het studeren; online, persoonlijk en continu.

Contact: Jolanda Mol

Jolanda.Mol@studietalent.nl

www.studietalent.nl


community educatie informatie talent wetenschap