Via www.thuisopstraat.nl kunnen medewerkers leren van gegevens uit het TOS-logboek. Dit moet leiden tot een beter inzicht in het speelklimaat op de pleinen en straten, waar Thuis Op Straat werkzaam is.

TOS staat voor Stichting Thuis Op Straat. Initiatiefnemer van TOS, Ton Huiskens, heeft zelf jarenlang in de Rotterdamse wijken gewerkt. Hij werd moedeloos en verbitterd van de teloorgang in de buurten. Het werd de hoogste tijd om op een positieve manier met de kinderen op de pleinen aan de slag te gaan. De stichting wil de openbare ruimte teruggeven aan de jeugd door TOS-teams in te zetten op straat. Deze hebben contact met de kinderen die er spelen, signaleren problemen en kaarten die aan. Bij TOS worden kinderen beloond voor hun initiatief en inzet, in plaats van gestraft voor de dingen die ze fout doen. Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk precies te weten wat er gebeurt op het plein waar je werkt, ook als je een dag niet bent geweest. Daarnaast is het van belang dat alle TOS-bazen op dezelfde manier werken en de jongeren op dezelfde manier benaderen. Medewerkers moeten worden ondersteund bij hun werkzaamheden en een goede overdracht van kennis mogelijk maken. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is een log- en handboek ontwikkeld, zodat medewerkers interactief kunnen leren en dezelfde aanpak hanteren.

Eindproducten

Het TOS-logboek en TOS-handboek worden opgesteld door de TOS-medewerkers. Dit zijn mensen die onder de ID-regeling vallen, professionals, vrijwilligers uit de buurt en stagiaires. Via www.thuisopstraat.nl kunnen medewerkers leren van gegevens uit het TOS-logboek. Dit moet leiden tot een beter inzicht in het speelklimaat op de pleinen en straten, waar Thuis Op Straat werkzaam is. Bij het TOS-handboek worden op multimediale wijze dagelijkse situaties op straat en plein verbeeld.

Lessen

  • TOS-medewerkers werken op pleinen her en der in steden. Het gebruik van internet als communicatiemiddel sluit prima aan bij de bestaande communicatiestructuur.
  • Er is bewust niet gekozen voor talloze inspraakronden bij het ontwerp van de tool. Het handboek en het logboek zijn van bovenaf doorgevoerd en dat blijkt in dit type organisatie goed te werken.
  • De tools helpen bij het creëren van uniformiteit en het gevoel ergens bij te horen in een organisatie waarin de losse TOS-praktijken fysiek ver van het centrale kantoor staan.

Impact

Thuis Op Straat is een lerende organisatie, waarin samenwerking, korte communicatielijnen en evaluatie hoog in het vaandel staan. Via het handboek worden jonge mensen uit de wijken opgeleid tot TOS-werker. In de filmpjes worden situaties geschetst waar ze in hun werk op het plein mee te maken kunnen krijgen. Simpele dingen als ‘hoe bel ik aan bij een buurtbewoner en informeer ik hem over een activiteit in de wijk’. Via het logboek wordt precies bijgehouden wie wat doet op het plein. Via maanduitdraaien kan de situatie beter in kaart worden gebracht en worden potentiële moeilijkheden tijdig gesignaleerd. Het handboek en het logboek zijn belangrijke manieren van informatievoorziening en standaardisering in de organisatie. Hierdoor wordt het mogelijk met minder tijd en energie nieuwe TOS-wijkpraktijken te begeleiden bij het opstarten. Het is weer een professionaliseringsslag. Jongeren die TOS-medewerker willen worden, kunnen straks ook via het ROC een opleiding volgen. Thuis Op Straat is momenteel actief in veel Rotterdamse wijken en verschillende steden in Nederland, zoals Amsterdam, Schiedam, Dordrecht en Leiden. Sinds kort is Thuis Op Straat ook actief in Engeland. Jaarlijks komen er meer TOS-praktijken bij.
Dit project is uitgevoerd in de periode juni 2003 tot september 2004.

Contactgegevens

Stichting Thuis op straat (TOS), Rotterdam
Ton Huiskens
www.thuisopstraat.nl