Vogels in beeld

http://www.sovon.nl
« terug
Vogels in beeld

vogels, kennis, informatie

Bijzondere vogel gezien tijdens een wandeling in het bos, of roodborstje gespot in de boom achter in de tuin? Op de site kun je deze observatie delen met andere natuurliefhebbers, wandelaars en vogelaars. Via SOVON verzamelen nu al 7.000 vrijwilligers informatie over broedvogels. Hierbij gaat het om gespecialiseerde informatie die voor officiële tellingen worden gebruikt. Eens in de twee jaar worden de gegevens hiervan verwerkt en gepubliceerd. Niet echt het werk voor de huis- tuin- en keuken vogelspotter dus! En ook zeker geen snelle feedback op je bevindingen. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is het hele systeem gedigitaliseerd, vogelaars in de schemerwaardoor de vogelaar nu online kan invoeren en zijn eigen vogelkaart kan bijhouden. De tool maakt het mogelijk aan de hand van een landkaart (die door alle natuurorganisaties wordt gebruikt) de melding door te geven. De ‘vogelaar’ kan meteen zien dat de melding is toegevoegd, welke andere meldingen er in die buurt nog meer zijn gedaan en hoeveel vogels er door het jaar heen zijn gesignaleerd. De gebruiker kan iedere vogel melden (dus niet alleen broedvogels) en krijgt meteen feedback. Ook kan hij zien of er een vogelwerkgroep in zijn omgeving actief is. Het instrument is daarmee niet alleen interessant voor de vogelaar-in-spe, maar zeker ook voor de duizenden vrijwilligers die al via SOVON actief zijn. In augustus 2005 zal de vernieuwde site breed bij de doelgroep worden gelanceerd. Vereniging Vogelonderzoek Nederland is een particuliere vereniging van vrijwillige waarnemers die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar vogelpopulaties in Nederland.

Eindproducten

Er is een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt vogelwaarnemingen in te voeren op geografische locatie en in tijd. Iedere waarnemer heeft een eigen omgeving waar zijn waarnemingen worden bewaard, kaartjes kunnen worden opgevraagd, en gegevens worden geëxporteerd naar excell. In overzichtskaarten kan hij de meldingen van de andere waarnemers zien, met zichtbaar zijn eigen meldingen. Als de waarnemer zijn gegevens heeft opgeslagen worden deze zichtbaar voor de districtcoördinator. Deze controleert en valideert de gegevens, en vraagt eventueel details na bij de waarnemer. Pas dan worden ze opgenomen in de database die ook voor gemeenschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Zo blijven de meldingen betrouwbaar. De tool is volledig leeg op te leveren voor andere natuurorganisaties. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met Sovon. Daarnaast is ook de huisstijl van de site aangepast.

Lessen

  • Ouderen blijken wel genegen te zijn internet te gebruiken als de voordelen voor hen duidelijk zijn. Wel zijn ze huiverig om hun gegevens op het internet te bewaren en is een export-knop voor excell van belang.
  • Het is lastig om input van derden te vragen als zij zich nog geen idee kunnen vormen van de tool en de mogelijkheden van het internet. Het blijft dan al snel vaag en de input varieert van hele grote ideeën tot kleine aanpassingen van wat nu de praktijk is.
  • Geef duidelijk aan wat je met input van vrijwilligers of meedenkers doet en dat het daarbij om advies gaat. Je verplicht je niet tot uitvoering. Niet alles is onmogelijk of wenselijk binnen een project.
  • Overhevelen van werkprocessen naar internet vraagt ook een andere organisatiestructuur en kan leiden tot interne weerstanden. Ben je daar tijdig van bewust en creëer daar ruimte voor.

Impact

Het systeem zorgt ervoor dat de organisatie veel makkelijker en sneller kan werken. De vrijwilligers krijgen directe feedback op hun waarnemingen en voelen zich zo meer gekend. Er was een lichte vrees dat de doelgroep, die vooral uit ouderen bestaat, weinig op zou hebben met het nieuwe systeem, maar die vrees was ongegrond. Vanuit verschillende natuurorganisaties is al de wens geuit het systeem ook in de eigen organisatie in te zetten. In de zomer van 2005 zal de tool als eerste worden ingezet op www.wildzoekers.nl, een natuurvereniging voor jongeren.
Dit project is uitgevoerd in de periode maand november 2004 – juni 2005.

Contactgegevens

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
Carolyn Vermanen
www.sovon.nl