www.yellow-fellow.com is een site met een permanente tentoonstelling van de gehele collectie van Yellow Fellow.

Stichting Yellow Fellow heeft het initiatief genomen om te komen tot de realisatie van Museum Yellow Fellow, een centrum voor ‘abstracte kunst en samenleving’. Het doel van het project Yellow Fellow is de abstracte kunst dichter bij de samenleving te brengen en de creatieve en innovatieve kracht ervan terug te geven aan de maatschappij. Yellow Fellow wil het bereik van haar doelgroepen zoveel mogelijk optimaliseren. De productie van een digitaal museum naast het fysieke museum is daarvoor het meest geschikte middel en tevens het beste middel om jongeren te bereiken. Yellow Fellow legt verbindingen tussen het creatieve denken inn de abstracte kunst en een groot aantal vakgebieden van hoogopgeleide beroepsbeoefenaren in de samenleving. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is het digitale museum van Yellow Fellow gerealiseerd.

Eindproducten

www.yellow-fellow.com is een site met een permanente tentoonstelling van de gehele collectie van Yellow Fellow. In het fysieke museum worden uiteraard de deelcollecties geëxposeerd. Op de site zijn 275 kunstwerken ontsloten door tekst, beeld, geluid, video en aanvullende referentieobjecten. Bezoekers hebben de mogelijkheid een eigen collectie samen te stellen en te beheren en ze kunnen reageren op elkaar. Yellow Fellow brengt zo de abstracte kunst dichter bij de samenleving en laat mensen op een andere manier naar kunst kijken. Het digitale museum is een zeer laagdrempelig medium voor een groot publiek.
Yellow Fellow wordt gehuisvest in het moderne, door architecten Kemp en Kootwijk ontworpen, gebouw aan de Baljuw 1 in Woudrichem. De combinatie van een middeleeuwse vesting, moderne architectuur, landschap en ligging maakt Woudrichem tot een unieke locatie. De officiële opening van Yellow Fellow is gepland in oktober 2006; tegelijk met de opening van het culturele seizoen 2006/2007. De interactieve mogelijkheden van het digitale museum vormen de input voor tentoonstellingen in het fysieke museum.

Lessen

  • Tijdens een project is het verstandig om evaluatiemomenten te organiseren en eventueel terug te komen op eerder genomen beslissingen.
  • De toezegging van Digitale Pioniers heeft geleid tot erkenning van het project wat vervolgstappen vereenvoudigd heeft.
  • Als je bezig bent met een innovatief project is het belangrijk om de visie overtuigend te presenteren door middel van concrete, visuele beelden.

Impact

Yellow Fellow wordt een levendige ontmoetingsplaats waar tentoonstellingen de ontwikkelingen in de internationale abstracte kunst tonen. Als digitaal museum is Yellow Fellow uniek omdat er in Nederland nog geen interactief digitaal museum bestaat dat een directe relatie tussen fysiek en digitaal museum heeft door de exposities te baseren op de input van de bezoekers. Dit project is uitgevoerd in de periode november 2004 tot juni 2005.

Contactgegevens

Stichting Yellow Fellow
Annet Neijmeijer
www.yellow-fellow.com


audio kunst video


Holy
Holy
De snoepautomaten met Holyanimator maken het voor iedereen mogelijk een animatieclip te maken of te bekijken. Er zijn al 7 snoepautomaten beschikbaar in Nederland en zelf één in Duitsland. »