Zelfzorgdossier Diabetespatiënten

http://www.zorg-enovatie.nl/
« terug
Zelfzorgdossier Diabetespatiënten

Patiënt voert regie over zijn gezondheid dankzij Zelfzorgdossier Diabetes
Een groeiend aantal diabetes patiënten wil de regie voeren over hun eigen gezondheid en zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie worden bediend. Het Zelfzorgdossier Diabetes speelt in op deze trends. Het Zelfzorgdossier ondersteunt de diabetes patiënt om de ziekte voor hem/haar dragelijker en minder belastend te maken. Met behulp van het Zelfzorgdossier kan de patiënt:

  • Bewuster omgaan met de consequenties die diabetes met zich meebrengt
  • Zijn gedrag waar nodig veranderen
  • Gericht feedback ontvangen van zijn zorgverleners
  • Het verloop van zijn gezondheid monitoren
  • Overzicht houden over de periodieke controles
De patiënt heeft toegang tot het Zelfzorgdossier via een beveiligde website. Inloggen gaat eenvoudig via DIGID.

De zorgverlener stelt in overleg met de patiënt het behandelplan op. Via het Zelfzorgdossier heeft de patiënt inzicht in zijn of haar behandelplan en kan hij of zij werken aan de afgesproken behandeldoelen. De zorgverlener legt de bevindingen tijdens de periodieke controles vast in het Zelfzorgdossier en heeft hiermee inzage in het verloop van de ziekte.

Met ondersteuning van de Digitale Pioniers is de eerste versie van het Zelfzorgdossier ontwikkeld. Het dossier is ingericht conform de Diabetes Zorgstandaard en de door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) opgestelde ICT-specificaties. Het dossier is generiek van opzet en wordt ook ingericht voor andere chronische ziekten zoals COPD en Hartfalen.

Stichting Zorg e-Novatie

Het Zelfzorgdossier Diabetes is een initiatief van Stichting Zorg e-Novatie. De Stichting bevordert innovatie en informatievoorziening in de zorg. Dit doet zij onder andere door de ontwikkeling en het gebruik van Open Source Software te stimuleren. Zie verder op www.zorg-enovatie.nl

Contact

Remko Hoekstra
remko.hoekstra@zorg-enovatie.nl

community educatie mobiliteit opensource privacy zorg


12-apr-10
Presentatie Zelfzorgdossier Diabetes op Europese e-Health conferentie
door: Zelfzorgdossier Diabetespatiënten
Op 16 april 2010 presenteert Stichting Zorg e-Novatie het Zelfzorgdossier Diabetes (AeXist Diabetes) op de Europese...»

MIMAQ
MIMAQ
Vrijwilligers meten lokale luchtkwaliteit »


Open Street Map
Open Street Map
Vrijwilligers verzamelen geografische gegevens en maken daarmee "open kaarten" »