O2 Nederland is een vereniging van productontwikkelaars die duurzaam willen ontwerpen.

O2 Nederland is een vereniging van productontwikkelaars die duurzaam willen ontwerpen. Binnen de vereniging is veel kennis aanwezig die toegankelijk moet zijn voor de leden en voor alle productontwerpers die gaandeweg meer met duurzame producten en productie te maken krijgen. Er waren drie media die gebruikt werden om de leden en externen te bereiken, een O2 magazine (3x per jaar), de O2 berichten (iedere maand) en de website. Met de bijdrage van Digitale Pioniers moet en de mogelijkheden van de website optimaal benut worden en fungeren als bindmiddel voor de vereniging met een lange houdbaarheidsdatum.

Eindproducten

www.o2nederland.org is bedoeld voor leden en geïnteresseerden. Actieve leden zijn bezig met een tweewekelijkse update van de content op de website. Er wordt een agenda aangeboden waarin de komende activiteiten van O2 NL uiteen worden gezet. Agendapunten kun je downloaden als item voor Outlook- of PDA-agenda. Verder wordt er kennis overgedragen in de vorm van artikelen en columns rondom duurzame productontwikkeling.
Binnenkort is er voor externen de mogelijkheid om gebruik te maken van de steljevraag-module door KEN. Op www.otwee.steljevraag.nl kun je aan O2-experts je vraag kwijt

Lessen

  • Een dergelijk project wordt toch als te tijdrovend gezien om er als nevenactiviteit naast te doen. Het helpt dan om het projectmanagement te verdelen over twee personen.
  • Het opstellen van een Programma van Eisen wordt gewaardeerd door ontwikkelaars. Het zorgt ervoor dat er minder kans bestaat voor miscommunicatie over het product.
  • Als je weinig kennis van zaken hebt, laat je dan niet te snel overrulen door één ontwerp. Vraag naar meerdere ontwerpen, zodat je vergelijkingen kan maken.
  • Zorg ervoor dat het CMS ook goed compatible is met andere systemen, zoals bijvoorbeeld MAC, Mozilla en Linux.
  • ASP is minder flexibel dan PHP met betrekking tot de browsercompatibiliteit, maar ook ten aanzien van open-source informatie op het net.

Impact

Er staat een praktische site waar (actieve) leden veel aan hebben. De maandelijkse digitale nieuwsbrief heeft eindelijk een professioneel uiterlijk en in het verlengde van het ontwikkelen van de site is het ledenbestand opgeschoond. De ledenadministratie staat nu op de site. Leden kunnen hun gegevens zelf wijzigen en moeten dit ook doen daar het secretariaat van O2NL is opgezegd. Alles loopt nu via de site, aanmeldingen voor avonden, abonnementenadministratie e.d. Met de komst van de site gaat O2NL digitaal.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot maart 2005

Contact

O2 Nederland, Rotterdam
Marije Smits & Bas Flipsen
www.o2nederland.org


design duurzaamheid