Zona's kiosk wordt een website die zich richt op mensen die zich richt op zorgvragers: om te beginnen de groeiende groep ouderen in Nederland, en andere mensen die verblijven in verzorgings- en verpleeghuizen.

De website wordt gebaseerd op het principe van een cadeauservice, en is vooral bestemd voor de groepen om de ouderen heen: hun naasten en verzorgers, instellingen en organisaties, en bedrijven die willen sponsoren.

De geboden diensten worden ontwikkeld in samenwerking met kunstenaars en creatieve uit alle disciplines. Deze ‘ modules ‘ kunnen worden ingevuld door wisselende kunstenaars en bestaan uit producten en ruimtelijke installaties, theatrale en muzikale bezoeken, workshops en andere interactieve kunstvormen. Voorop staat het bereiken en betrekken van bewoners, het aanspreken de fantasie en van alle zintuigen.

Initiatiefneemster Vera Broos nam deel aan uiteenlopende projecten in de zorg, organiseert denktanks op dit gebied met kunstenaars, en is artistiek leider van Stichting Kunst in de Zorg en het project Zona’s Kiosk ( www.zonaskiosk.nl). Zona’s Kiosk is  een reizend platform dat het werk van kunstenaars, muzikanten, theatermakers, vj’s ea gebundeld onder een paraplu aanbiedt .  Het kiosk- principe wordt met de website verder uitgewerkt en verbreed,  en heeft als doel een landelijk of zelfs grensoverschrijdend aanbod van kunst en cultuur voor ouderen en andere zorgvragers te worden.

 

 

 


community distributie zorg