Ikregeer.nl stelt zijn data open zodat andere websites of internet toepassingen ze kunnen gebruiken.

Ikregeer.nl ontsluit officiële publicaties van de overheid op een gebruikersvriendelijke manier. Op ikregeer.nl zijn alle kamerstukken, kamervragen en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer sinds 1995 op een eenvoudige manier te vinden. Deze officiële publicaties ontsloten we voorheen enkel via de website van ikregeer.nl, maar we wilden deze publicaties inclusief metadata ook via een publieke open Application Programming Interface (API) beschikbaar  stellen. Zo kunnen we andere websites of Internet toepassingen toegang geven tot onze data en kunnen ze onze data combineren met andere data in bijvoorbeeld nieuwe websites, widgets of mobiele toepassingen. Officiële documenten van de overheid kunnen zo veel eenvoudiger een veel grotere doelgroep bereiken.

Dankzij de bijdrage van Kennisland in de regeling Digitale Pioniers ronde eParticipatie (die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnitieerd is), hebben de open Application Programming Interface (API) kunnen realiseren.

Nu kunnen andere websites of Internet toepassingen, geheel volgens de Web 2.0 gedachte, bijvoorbeeld een mashup maken door de data van ikregeer.nl te combineren met andere data. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld widgets of mobiele toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken van de API van ikregeer.nl. Zo kan informatie over kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer voor een specifieke doelgroep beschikbaar gemaakt worden. Ook aggregators die documenten of nieuws verzamelen kunnen zo eenvoudiger deze informatie automatisch ophalen. Dankzij de publieke open API van ikregeer.nl kunnen meer sites en Internet toepassingen op eenvoudige wijze meer informatie over de overheid  publiceren en meer burgers kunnen betrekken bij het politieke proces.

Meer informatie over de ikregeer.nl API


 


opensource overheid participatie


08-jun-09
ikregeer.nl stelt data beschikbaar via open API
door: ikregeer.nl
ikregeer.nl stelt alle kamerstukken en gerelateerde metadata beschikbaar voor derden via een een open Application...»

Polidocs
Polidocs
Polidocs is een zoekmachine voor politieke documenten »


Open Kamer
Open Kamer
Open Kamer streamt videobeelden van debatten uit de tweede kamer. »