Ronde 18 "Vrijstaat" gesloten

De inschrijving voor de achttiende en laatste ronde Digitale Pioniers is gesloten. Aanvragen kon van 14 december 2009 tot en met 24 januari 2010. Er zullen geen nieuwe rondes meer openen. Voor de achttiende en laatste ronde zocht Digitale Pioniers projectvoorstellen binnen het thema "Vrijstaat".

De relatie tussen burger en samenleving is aan het transformeren. Oude organisatiestructuren op het gebied van economie, politiek en ontwikkelingssamenwerking voldoen niet meer. In onze genetwerkte samenleving organiseren wereldburgers zich steeds meer van onderop rond gedeelde issues. Internet is bij uitstek de plek, de Vrijstaat, waar nieuwe vormen van actief burgerschap tot stand komen en burgers hun vrije mening kunnen uiten. Digitale Pioniers zocht projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een democratische samenleving.

Voor de achttiende ronde was in totaal 140.000 euro beschikbaar. Projecten die zelf software ontwikkelen, konden met maximaal €32.000 ondersteund worden. Projecten die zich op het ontsluiten van informatie of het aanbieden van een publieke dienst richten met maximaal €17.000.

Download hiernaast de Leidraad voor ronde 18 met de belangrijkste regels voor het indienen van projectvoorstellen. Voor meer informatie over de achttiende ronde Digitale Pioniers, neem contact op met Nikki Timmermans via nt[at]kl.nl of bel naar +31.20.575.6720.


De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers was een unieke regeling voor innovatieve maatschappelijke internetinitiatieven. De regeling werd van 2002-2010 met steun van het ministerie van OCW uitgevoerd door Kennisland. Digitale Pioniers kende gemiddeld drie rondes per jaar. In negentien rondes zijn in totaal 174 projecten ondersteund.