Bliin wil mensen kennis laten maken met lokatieve technologie.

Dit project heeft een vervolg gekregen in de Digitale Pioniers Academie
In onze huidige samenleving lijkt de automobilist als eerste in aanraking te komen met een integratie van technologieën als (internet, UMTS, GPS, GIS). Nieuwe auto’s worden standaard uitgerust met functionaliteit waarin processor power, satellietnavigatie en communicatietechnologie samenkomen. Stef en Selene Kolman, oprichters van Stichting Platform ‘Not to Return. Caress’ zijn ervan overtuigd dat iedereen locatieve technologie vroeg of laat in het alledaagse leven zal tegenkomen. Ze willen mensen kennis laten maken met dergelijke technologieën en ze hierover een mening laten vormen.
Hiertoe hebben ze Platform ‘Not to Return. Caress’ opgericht. De automobilist kan op deze site inloggen, zichzelf en andere automobilisten lokaliseren op een plattegrond, gegevens uitwisselen en media (tekst, beeld, geluid) uploaden.
Doordat bezoekers ervaring opdoen met deze nieuwe technologieën, kunnen zij ook een duidelijkere mening vormen over zowel de nieuwe mogelijkheden van ‘locatieve media’ alswel over de mogelijke nadelige effecten van deze ontwikkelingen.
Op blog.bliin.com staat hun weblog met achtergrondinformatie.

Contactgegevens

Stef en Selene Kolman
www.bliin.com


meningsuiting mobiliteit