Platform voor publiek debat en discussie

“Cool Media Hot Talk” combineert het populaire format van de talk show met het ‘many to many’ principe van het internet, om actief kritisch publiek debat en discussie te ontwikkelen. De website van “Cool Media Hot Talk” biedt het publiek de instrumenten om thema’s te bepalen, sprekers voor te dragen en de vragen te stellen die tijdens het debat worden behandeld. De voorstellen die het hoogste eindigen worden uitgevoerd door de organisatoren van het debat. Het idee van het project is om interactieve instrumenten en methodes voor een 'do-it-yourself' benadering van publieke discussies te ontwikkelen, waarin het publiek op verschillende niveaus een actieve rol speelt bij het bepalen van de inhoud en vorm van die discussies. Wij willen de onderliggende instrumenten en de methodiek die in deze interactieve talkshow werden toegepast verder ontwikkelen tot een breed inzetbaar interactief discussieplatform. Om derden te ondersteunen willen wij daarvoor een publieke internet-dienst ontwikkelen. De hoofdontwikelaar van het project is de Cool Mediators Stichting.

Contactgegevens

Cool Mediators Stichting
Tania Goryucheva


debat media