Met tekst, foto’s, filmpjes, animaties, krantenartikelen, kaarten, etc. laat Deltawerken zien dat het managen van water niet alleen bestaat uit het ophogen van dijken.

Sinds 1998 bestaat Deltawerken Online, een site over de Deltawerken die is voortgekomen uit de Thinkquest-competitie van dat jaar. Job van de Sande, een 22-jarige student uit Zeeland, was een van de initiatiefnemers en onderhoudt de site sindsdien. Water en watermanagement zijn de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden. Uit vragen en feedback van bezoekers van de site bleek dat er behoefte was aan veel meer gerelateerde informatie dan op de site werd aangeboden. Een goed waterbeleid is noodzakelijk om problemen aan te pakken. Betere informatie over duurzaam watermanagement en verdere maatschappelijke betrokkenheid en participatie zullen nodig zijn om tot oplossingen te komen.Daarom wilde Job de informatie op de site breder naar water en watermanagement trekken. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er een nieuwe site ontwikkeld die nu op hoog niveau informatie aanbiedt en een internationaal karakter heeft.

Eindproducten

De site heeft maar liefst 500 pagina’s gevuld met allerlei soorten content, zowel in het Nederlands als in het Engels. Met tekst, foto’s, filmpjes, animaties, krantenartikelen, kaarten, etc. laat Deltawerken zien dat het managen van water niet alleen bestaat uit het ophogen van dijken. Er staan veel meer belangen op het spel, zoals veiligheid, economie, werkgelegenheid, natuur en recreatie.
Met het ontwikkelde CMS zijn de pagina’s makkelijk te publiceren, zonder verdere kennis van programmeertalen. Met interactieve toepassingen is het mogelijk om lid te worden van de website. Hierdoor is het mogelijk om in het forum te posten. Deze members worden gekoppeld aan de nieuwsbriefmodule, waardoor communicatie met members makkelijker verloopt.

Lessen

  • Het is raadzaam om ook met vrijwilligers (die een bijdrage krijgen of niet) contracten op te stellen, om zo de verwachtingen goed af te stemmen.
  • Het werkt goed met een professionele teamleider, die het niet op vrijwillige basis doet. Een vrijwilligersteam onder leiding van een professional is eerder in staat om een deadline te halen.
  • Maak gebruik van E-Marketing-advies, zodat deze voor search-engines beter te vinden en te archiveren is. Herschrijf onder andere de URL in leesbare taal, in plaats van Php-code.
  • Het is handig om de website te voorzien van goede keywords waardoor de kans groter is dat deze door searchengines gevonden wordt.

Impact

Voor de lange termijn zijn al enkele richtingen uitgestippeld, waarbij bijvoorbeeld wordt gedacht aan alternatieve vertalingen, toevoegen van bijvoorbeeld webcams of het kiezen voor een meer commerciële kant voor sommige onderdelen van de site. Daarnaast willen ze een aantal teams van vrijwilligers oprichten die zich bezig houden met verschillende aspecten. Zo zouden er bijvoorbeeld een fondsenwerfteam, een ontwikkelteam of een kwaliteit- en onderhoudsteam gemaakt kunnen worden, die zo veel mogelijk autonoom opereren.
Dit project werd uitgevoerd in de periode november 2003 tot februari 2005.

Contactgegevens

Deltawerken Online, Eindhoven
Job van de Sande www.deltawerken.org