Een discussie forum voor doven en slechthorenden in de Nederlandse Gebarentaal en in het Nederlands door middel van tekst, geluid en video

Een discussie forum voor doven en slechthorenden in de Nederlandse Gebarentaal en in het Nederlands door middel van tekst, geluid en video

Eindproducten

Het gebarenforum is een plaats waar doven, slechthorenden en horenden met elkaar een dialoog kunnen aangaan. Deze dialoog kan plaatsvinden in het Nederlands of in de Nederlandse Gebarentaal. Hiervoor is het nodig dat sprekers zowel met tekst als met video en audio kunnen meedoen. Om de dialoog overzichtelijk en inhoudelijk te laten verlopen, vindt er een lichte formalisatie plaats doordat deelnemers aangeven wat de rol van hun bijdrage is binnen het geheel van de dialoog. Verder kan men een waardering toekennen aan elkaars bijdragen. Dit alles heeft tot doel dat mensen met een gehoorbeperking samen tot een steviger verband en mening komen ten aanzien van de onderwerpen die leven in hun gemeenschap.

Contactgegevens

Stichting Annie S
Remko Boschker


community zorg