Identiteitsbrowser

http://www.joods.nl
« terug
Identiteitsbrowser

Op joods.nl kan de gebruiker van de Identiteitsbrowser zijn of haar eigen identiteitsprofiel aanmaken.

Joods.nl is de internetsite van en voor joods Nederland. De bezoeker vindt er informatie over het jodendom, interessante artikelen en columns. De site is een virtuele afspiegeling van de joodse gemeenschap in Nederland. Tussen het beeld dat iemand van zichzelf heeft en het beeld dat anderen zich van hem of haar vormen, bestaat een verschil: hij of zij ziet, ervaart, waardeert en uit zichzelf anders dan anderen hem of haar zien, ervaren, waarderen en daar uiting aan geven. Aan die verschillende beelden geven we verschillende namen. Het zelfbeeld noemen we ‘identiteit’, het beeld dat anderen vormen noemen we ‘imago’. Culturele en etnische minderheidsgroepen, de joden niet uitgezonderd, plegen zeer gehecht te zijn aan hun eigen identiteit. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er een Identiteitsbrowser ontwikkeld die helpt Nederlandse joden zich een beeld te vormen van hun eigen identiteit.

Eindproducten

Op joods.nl kan de gebruiker van de Identiteitsbrowser zijn of haar eigen identiteitsprofiel aanmaken. Een identiteitsprofiel bestaat uit een titel en een omschrijving. Hij (of zij) kan segmenten toevoegen, beheren en verwijderen binnen zijn identiteitsprofiel. Het is mogelijk om op joods.nl te zoeken binnen alle aanwezige identiteitsprofielen, waarvan de ‘profieleigenaar’ heeft aangegeven dat zijn profiel publiekelijk toegankelijk is. Alvorens een profiel publiekelijk toegankelijk wordt, zal het profiel goedgekeurd dienen te worden door de redactie van joods.nl. De bezoeker kan in een geschreven artikel lezen over de achtergronden van (de joodse) identiteit, de schijf van 5 en de Identiteitsbrowser. Gebruikers van de Identiteitsbrowser worden bij het gebruik ondersteund door een gebruikershandleiding, die zowel webbased als in PDF-formaat te raadplegen is.

Lessen

  • Het uitvoeren van een gebruikerstest blijft noodzakelijk voor men met een dergelijke applicatie publiekelijk gaat. Zo kan je een goede indruk krijgen van de doelgroep en hoe ze tegen de applicatie aankijken.
  • Snelheid en een heldere interface van de applicatie zijn essentieel voor het gebruik ervan. Anders wordt de applicatie niet gebruikt door de doelgroep.
  • Voor dergelijke projecten is het belangrijk om flexibel te blijven. Je moet het vermogen behouden om zowel kleine als grote aanpassingen aan het basisconcept te durven doen.

Impact

Joods.nl trekt dagelijks meer dan 1.300 bezoekers. Samen bekijken deze zo’n één miljoen pagina’s per maand. Wekelijks wordt de joods.nl nieuwsbrief per e-mail aan ruim 3.300 abonnees verzonden. Bezoekers komen uit binnen- en buitenland en bestaan uit mensen met diverse achtergronden. Joden, christenen, scholieren, studenten, beleidsmakers, etc. Door de vijf ervaringsgebieden (bindingen) wordt de identiteit van de in Nederland wonende jood duidelijk: de joodse cultuur, Israël, de Sjoa (Holocaust), iemands persoonlijke levensgeschiedenis en de Nederlandse cultuur.
Dit project is uitgevoerd in de periode maart 2003 tot september 2004.

Contactgegevens

Stichting Digitale Joodse Stad
Naftalie Hershler
www.joods.nl


identiteit informatie