Love your perfect Opposite

www.lypo.org
« terug
Love your perfect Opposite

Nomadic application waarmee jongeren met multiple identities in debat gaan met elkaar

"Love your perfect Opposite" (LYPO) is een 'nomadic application' voor jongeren via welke het niet alleen gaat om zoveel mogelijk vrienden te verzamelen, maar juist in debat te gaan met zoveel mogelijk "opposites". Het idee is ontstaan n.a.v. de serie Couscous&Cola zoals uitgezonden wereldwijd in 2007 op Al Jazeera. Er kwamen heel veel reacties van met name multiple identity kids uit zeer diverse landen.

Eindproducten

We hadden aanvankelijk de bedoeling de gadget als een toevoeging op de Couscous Global website te zien maar zijn tot de conclusie gekomen dat we meer mensen zouden kunnen bereiken wanneer we gebruik zouden maken van bestaande sociale netwerken. Om die reden hebben we gekozen voor het maken van een webapplicatie in de Open Social standaard. De gadget is op dit moment beschikbaar via Hyves en zal de komende periode via zo veel mogelijk Open Social containers (zie: http://wiki.opensocial.org/index.php?title=Containers voor een lijst van containers) beschikbaar zijn.

Via de gadget kan de gebruiker niet alleen filmpjes embedden van verschillende filmpjes-sites zoals Youtube maar ook direct een reactie opnemen via een Seesmic integratie. Verder kan de gebruiker vanuit verschillende sociale netwerken hetzelfde LYPO-profiel benaderen en op die manier impliciet een link leggen tussen de profielen die deze heeft in de verschillende netwerken. Wanneer een gebruiker zijn profiel verwijderd van een van een sociaal netwerk kan hij nog steeds via een ander sociaal netwerk bij zijn LYPO-profiel inloggen via een ander netwerk.

Doel

Wij hebben ervaren dat je het meeste leert over de ander maar nog meer over jezelf door te praten met diegene die juist het minste op je lijkt, met name qua meningsvorming. Juist door in gesprek/debat te gaan met je enemy kan er een paradigmashift ontstaan bij onze jonge doelgroep. Door deze shift denken wij een belangrijke bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in Nederland en via technologie met de hele doelgroep wereldwijd.

Doel van LYPO is om kids met multiple identities, hier in Holland te verbinden met kids die multiple identities hebben in andere landen. Er zijn in de geschiedenis van de wereld nog nooit zoveel jongeren geweest die uit meerdere identiteiten bestaan door migratie en globalisatie. Wij willen het ons inziens te platte Nederlandse debat meer diepgang te geven, en het meer gesloten debat van jongeren levend in "lastige regimes" meer openheid te geven.

Contactpersoon

Maartje Nevejan en Sanne Nolst Trenite
Stichting Global Inside

identiteit jongeren