Website voor minima beheert door minima

BBU is uitgever van Maandblad MUG, en is een maandblad voor de minima en verschijnt al 16 jaar in Amsterdam. Het doel van de stichting is het informeren, motiveren en emanciperen van de doelgroep. MUGweb is de digitale uitwerking van Maandblad MUG. Omdat steeds meer mensen informatie tot zich nemen via andere media dan print, wil MUGweb zo goed mogelijk de doelgroep bedienen en daarvoor alle mogelijkheden,ook crossmediaal, benutten. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is de redactie van MUGweb opgeleid tot een volwaardige webredactie. Zo is de website van statische site, met slechts een verwijzing naar het maandblad MUG, opnieuw ontworpen tot een actieve site. De opzet van dit project was niet om nieuwe applicaties te bedenken. Maar om een moeilijke doelgroep een eigen medium te geven. Dit project had een duidelijke focus op content en werkervaring.

Eindproducten

www.mugweb.nl is nu een website die, net als andere nieuwssites, de doelgroep van nieuws voorziet dat voor hen van belang is. Zo brengt de site nieuws over sociale zekerheid en aanverwante zaken, zowel eigen nieuws als links naar relevante nieuwsberichten van andere media/persbureaus. Er is ook ruimte voor communicatie tussen personen uit de doelgroep door middel van een forum. Belangrijke onderdelen zijn de informatie over de stichting, het archief, de colofon, en de advertenties. Ook is er een technische infrastructuur voor audio- en videoproducties aangelegd. In de nabije toekomst wil MUGweb radio en video via de site brengen.

Lessen

  • Houdt er rekening mee dat het organiseren van een webredactie anders is dan bijvoorbeeld een radio- of krantredactie. Het vereist een andere organisatie en aanpak.
  • De krant heeft slechts betrekking op Amsterdam. Met de website is er opeens landelijk bereik. Men moet hierop inspelen en relevante partijen benaderen voor de promotie van de site.

Impact

Een belangrijk gegeven is dat er nu een werkplek is gecreëerd waar mensen van de doelgroep zelf werkervaring kunnen opdoen. Dit is een bijdrage die hen nog goed van pas kan komen in de toekomst. Op dit moment is er dus een website die tal van mogelijkheden heeft en kan uitgroeien tot dé site voor minima in Nederland.

Dit project is uitgevoerd in de periode mei 2004 tot maart 2005.

Contactgegevens

Stichting BBU (Bevordering van de belangen van Uitkeringsgerechtigden)
Bert Vink en Bart van Maanen
www.mugweb.nl


informatie