Miniconomy is geschikt gemaakt als 'educatieve toepassing', gericht op de vakken economie, management en organisatie

Miniconomy is ontworpen door de broers Wouter en Mark Leenards. Opgezet als handelsspel met enkele tientallen deelnemers is Miniconomy uitgegroeid tot een 'online community' met duizenden leden. Het spel is onder de aandacht gekomen van het onderwijs en een educatieve uitgever. Diverse onderwijsinstellingen hebben inmiddels de toegevoegde waarde van een online handelsspel voor het onderwijs onderkend, maar haakten af om financiële of organisatorische redenen. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is Miniconomy geschikt gemaakt als 'educatieve toepassing', gericht op de vakken economie, management en organisatie en wellicht zelfs maatschappijleer en Nederlands. Miniconomy moest inzetbaar worden als een educatieve toepassing op internet waar zowel leraar als leerling baat bij hebben.

Eindproducten

Het uiteindelijke resultaat van het ‘project Miniconomy’ is een in veel opzichten veranderde interactieve online simulatie, zeer toegankelijk voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs, die gevolgd kunnen worden door hun leraar via de managementmodule. Als een klas deelneemt aan Miniconomy. De ‘key’ tussen docent en leerling is een groepscode, waarmee leerlingen zich kunnen aanmelden en makkelijk door de docent geactiveerd kunnen worden. Leerlingen en leraren krijgen binnen het spel een aparte status, waardoor ze ‘beschermd’ worden tegen enkele (gewelddadige) spelelementen en onbeperkt met elkaar kunnen handelen. Om dit mogelijk te maken hebben zijn er diverse aanpassingen gemaakt aan het oude systeem en de beveiliging ervan.

Lessen

  • Bij het opzetten van een marketingmix is het handig om mensen bij het project te betrekken die hier ervaren in zijn.
  • Houdt er rekening mee dat door de promotiecampagne ook partijen geïnteresseerd raken die niet gelijk tot de primaire doelgroep behoren. Dit kan leiden tot nieuwe en interessante doelgroepen.
  • Het blijkt dat leraren van de middelbare scholen tot op zekere hoogte wantrouwig zijn tegenover het internet. Probeer de drempel dus zo laag mogelijk te houden.

Impact

Miniconomy bestaat sinds 1 januari 2002. Opgezet als handelsspel met enkele tientallen deelnemers is Miniconomy uitgegroeid tot een internetgemeenschap met meer dan veertigduizend leden. Het spel trok de belangstelling van het onderwijs. Het is uniek dat een webgame wordt ingezet als leermiddel. Het learning by doing principe is zeer motiverend voor de leerling. De module werd direct in gebruik genomen door een tiental middelbare scholen. In de toekomst zal het spel ook aangeboden worden voor andere vormen van onderwijs. Daarnaast heeft Miniconomy in maart 2004 een webaward ontvangen.
Dit project werd uitgevoerd in de periode maart 2003 tot november 2004.

Contact

Stichting Miniconomy Almere
Mark en Wouter Leenards
www.miniconomy.nl


economie games