Zoekmachine die zoekvragen beantwoord door vragen te stellen

De zoekmachine Moirasearch genereert vragen in plaats van antwoorden en confronteert de gebruiker met zichzelf door de persoonlijke aard van de vragen. De zoekmachine Moirasearch wil de gebruiker emanciperen door hem te dwingen te reflecteren op zijn eigen zoektocht en op de informatie die binnenkomt. Moirasearch helpt de gebruiker betekenis te geven aan zijn eigen vraag en daarmee een meerwaarde te geven aan opgevraagde informatie. Door als gebruiker actief en reflectief met informatie om te leren gaan, kan hij dichter bij jezelf komen en word hij weerbaar. De zoekmachine geeft geen antwoord, maar blijft net zo lang vragen stellen tot de gebruiker uiteindelijk zélf het juiste antwoord heeft geformuleerd op de zoekvraag. Dit blijkt als hij geen verdere vragen meer nodig heeft of als de zoekmachine aangeeft geen verdere vragen meer voor hem te hebben. Stel je voor dat je op de site van een school de zoekvraag stelt of je informatie kunt ontvangen over de studie economie. De zoekmachine Moirasearch, gekoppeld aan de site van deze school, kan dan onverwacht de vragen ‘waarom stel je deze vraag?’ of ‘is het toeval dat je weet wat je weet?’ terug kaatsen.

Waar een zoekmachine als Google er echt achter probeert te komen wie je bent door middel van het vasthouden van zoekhistorie wil Moirasearch juist helemaal niet weten wie jij bent. Moirasearch willen de gebruiker erachter laten komen wie hij zelf is en wat hij wil zonder dat wij hem daarvoor hoeven te leren kennen. Zodat niet een site als Google maar de gebruiker zelf bepaalt welke informatie hij wil krijgen. De zoekmachine Moirasearch kan losstaand bestaan maar ook als onderdeel van bestaande websites fungeren.

Afwijkend van het soort vragen op sites als bijvoorbeeld stemwijzer.nl is dat de vragen zoals wij ze voor ogen hebben niet naar een uitkomst of conclusie leiden maar de gebruiker eerder laten nadenken over of een mogelijke uitkomst wel van toepassing is op zijn persoon. Er kan bijvoorbeeld uit een vragenlijst naar voren komen dat je het beste PVDA kan stemmen maar aan de vraag of je wel PVDA wilt stemmen wordt voorbijgegaan

Eindproduct

De vragen van Moirasearch zijn prikkelend en confronterend tegelijkertijd. De vragen zullen in eerste instantie worden opgesteld door een filosoof en daarna worden ‘vertaald’ door evt. de bedenkers van Loesje of andere dichters, schrijvers en rappers. Met Moirasearch willen we je niet een uitkomst voorkauwen maar je laten nadenken over wat je zélf wilt. Het is een dienstverlening die aan de dienstverlening vooraf gaat: als je beter weet wat je nodig hebt, dan kun je een betere hulpvraag formuleren. De gebruiker zal door middel van evocatieve vragen dichter bij de persoonlijke kern van zijn zoektocht gebracht worden en dit staat haaks op de formele manier waarop een zoekmachine normaal gesproken informeert.

Contactgegevens

Stichting Behang
Saskia Korsten

informatie zoeken