Nationaal Integratiespel

http://www.inburgeringsloket.nl
« terug
Nationaal Integratiespel

Het Virtueel Inburgeringloket wilde migranten op een leuke en speelse wijze informeren over inburgeren in Nederland.

De Stichting Virtueel Inburgeringsloket informeert migranten via een digitaal medium, het Virtueel Inburgeringsloket (VI), met als doel hen zo spoedig mogelijk volwaardig te kunnen laten functioneren in de Nederlandse (kennis) samenleving. Voor en tijdens de productie van het VI heeft Farshad Soleymani uitvoerig en meermalen gebruikers- en behoefteonderzoeken uitgevoerd. Daaruit kwam voort, de informatie van het VI ook op een speelse wijze over te brengen. Zo is het Virtueel Inburgeringspel ontwikkeld. Het Virtueel Inburgeringloket wilde migranten op een leuke en speelse wijze informeren over inburgeren in Nederland. Met de bijdrage van Digitale Pioniers werd het NIS-spel ontwikkeld en heeft tot doel de migrant op speelse wijze aan te zetten zelfstandig met het eigen integratieproces bezig te zijn. Het concept van het NIS-spel is nieuw in het inburgeringveld, vanwege de wijze waarop de migrant geïnformeerd wordt en betrokken wordt bij zijn integratie in de Nederlandse samenleving. Het vraagstuk van de integratie van allochtonen wordt in dit concept vanuit een andere invalshoek aangepakt. Deze vorm van informatievergaring is ontspannend geworden.

Eindproducten

Het spel is ontwikkeld in 'open source' en is beschikbaar bij waardoor iedereen het naar eigen inzicht kan aanpassen en uitbreiden.
Op www.inburgeringsloket.nl/spel staat de online versie van het spel, die steeds vernieuwd wordt door meer vragen toe te voegen. Er is een demo CDrom beschikbaar met het spel zodat iedereen zonder internet het spel toch kan spelen. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Inburgeringsloket.

Lessen

  • Uit de gebruikerstest is gebleken dat inburgering leuker voor migranten is als het op speelse manier wordt overgebracht. Het NI spel sluit dus goed aan bij de wensen van de doelgroep.
  • Het is goed mogelijk om een aantrekkelijke online game te maken met open source sofware. - Promotiemateriaal opsturen heeft weinig zin wanneer daar niet iets extra’s aan verbonden wordt zoals een evenement.
  • 80 vragen blijkt te weinig om er voor te zorgen dat migranten het spel telkens opnieuw spelen. Daarom is het goed dat het technisch mogelijk is gemaakt om het spel kosteloos uit te breiden.

Impact

Het Virtueel Inburgeringsplatvorm heeft met de online game een aantrekkelijk instrument in handen om intergreren voor migranten leuk te maken. Het spel is af en wanneer er meer vragen in de database komen zullen we zeker meer van het spel gaan horen. Het zou een permanent onderdeel kunnen worden van de inburgeringcursus voor migranten. Migranten die bij het ROC van Eindhoven een inburgeringcursus volgen, maken als onderdeel van de Maatschappij en Oriëntatie lessen gebruik van het spel.
Dit project is uitgevoerd in de periode juni 2003 tot februari 2005

Contactgegevens

Stichting Virtueel Inburgeringsloket
Farshad Soleymani
www.govworks.nl


cultuur games informatie