www.ookjij.nl heeft als doel om jongeren met een verstandelijke handicap die niet kunnen lezen, middels internet de mogelijkheid te bieden om zelfstandig informatie tot zich te nemen, contact te leggen met anderen en een stuk vermaak kunnen vinden

www.ookjij.nl heeft als doel om jongeren met een verstandelijke handicap die niet kunnen lezen, middels internet de mogelijkheid te bieden om zelfstandig informatie tot zich te nemen, contact te leggen met anderen en een stuk vermaak kunnen vinden. Ookjij wil in deze behoefte voorzien, door het aanbod op internet uit te breiden met pilots over allerlei onderwerpen. Doel hiervan is dat deze groep beter geïnformeerd wordt en daardoor zich kan emanciperen en beter kan integreren in onze samenleving. Met de bijdrage van Digitale Pioniers heeft stichting Ookjij de website uitgebreid met een interactieve tool waarmee jongeren meer te weten kunnen komen over politiek en staatsinrichting en hoe zij daar een rol in kunnen spelen.

Eindproducten

Ookjij heeft veel aandacht besteed aan de beste methode om informatie aan te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Zo werd onderzocht welke navigatie zij intuïtief aanvoelen, wat voor soort content (tekst en beeld) de interesse van de jongeren heeft, hoe lang zij zich kunnen concentreren en of er trucs zijn om hun aandacht langer vast te houden. Hiervoor werden kinderen van een ZML-school geobserveerd terwijl zij Ookjij gebruikten.
Bij de online tool is ook een lesmap ontwikkeld, welke docenten de mogelijkheid biedt het online deel te integreren in het lesprogramma in de klas. De onderzoeken en een voorbeeld van de leskit zijn te downloaden op www.ookjij.org.

Lessen

  • Durf je oorspronkelijke idee aan te passen als de situatie daar om vraagt. Het project was gericht op de verkiezingen in 2003. Maar al snel bleek het veel duurzamer om een meer algemene insteek te kiezen waarbij de nadruk meer lag op politiek en staatsinrichting. De jongeren hadden behoefte aan een goede achtergrond voor zij zich konden verdiepen in het stemmen. Bijkomend voordeel is dat het programma nu continue is aan te bieden binnen een lesprogramma, in plaats van alleen als los item rond de verkiezingen.
  • Zorg voor specialistische maar onafhankelijke adviseurs.
  • Organiseer inspraak goed, zodat het ook echt meerwaarde geeft. Ookjij.nl hecht veel belang aan feedback van alle betrokkenen. Voor Ookjij kan meebeslissen is aan een zeer brede groep input gevraagd. Dit gaf een enorme stroom van reacties, die moeilijk te verwerken was. Voor een volgend project zal een meer selecte groep worden uitgenodigd om advies te geven. Daarbij zal een ieder alleen naar advies op het eigen vakgebied worden gevraagd.

Impact

Ookjij.nl kan meebeslissen geeft verstandelijk beperkte jongeren de mogelijkheid te onderbouwen of ze gebruik willen maken van hun stemrecht. In de praktijk komen deze jongeren vaak onder curatele van hun ouders, waardoor ze hun stemrecht verliezen. Dit is een doorn in het oog van de initiatiefnemers van Ookjij.nl. Betrokken politici gaven aan dat ze aan de vragen die de jongeren stelden konden merken dat ze veel van de nieuwe tool hadden opgestoken.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2002 tot februari 2004

Contactgegevens

Stichting Ookjij.nl
Marca van den Eijnden
www.stichtingookjij.nl
meningsuiting