Middel om op eenvoudige wijze een maatschappelijk probleem op de politieke agenda te krijgen

Dit project heeft een vervolg gekregen in de Digitale Pioniers Academie.

Stichting Petities Online wil het voor burgers eenvoudig maken een maatschappelijk probleem hoger op de politieke agenda te krijgen. Elke burger moet een petitie kunnen opstarten om een probleem onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Zo is men niet afhankelijk van de politiek of de massamedia. Er moet een centrale plek zijn waar journalisten en politici kunnen volgen wat er speelt onder de bevolking. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er een stichting gekomen die een website heeft ontwikkeld waar het starten van een petitie mogelijk is en betrouwbaar verloopt

Eindproducten

Op 1 juni 2005 ging de website online en konden er petities worden gestart. De initiator van de petitie zal gelijk als moderator optreden en zo het aantal ondertekeningen controleren op echtheid. Diegene die een petitie ondertekent, krijgt de mogelijkheid om zijn kenniskring via e-mail uit te nodigen en te laten deelnemen. Uitgangspunt van de Stichting is dat alle initiatieven en ondertekeningen serieus worden genomen en dat ook zijn.

Lessen

  • Je moet goed nadenken over wanneer je professionals inschakelt en wanneer amateurs. Als je achteraf toch overstapt naar de professional betekent dit extra werk en kosten.
  • Het is beter eerst te werken aan het interactiemodel achter de website en daarna te beginnen met de vormgeving.
  • Omdat het tekenen van een petitie voor het leven gebonden is, moeten de privacy gevolgen goed aan de ondertekenaar duidelijk worden gemaakt.
  • Door eerst een betaversie te laten testen onder een selecte gebruikersgroep worden de eventuele bugs eruit gehaald. Zo wordt de site betrouwbaarder en is het gereed voor het grote publiek. Daarna is het zaak permanent de website te verbeteren aan de hand van vragen en klachten die per e-mail binnenkomen. De website is nooit af.
  • Bij het starten van een breed maatschappelijk initiatief moet je ook zorgen voor een breed draagvlak en vanaf het begin een eenduidige strategie hebben.

Impact

Met de komst van deze site is het nu mogelijk om een petitie op internet te starten die een formele betekenis heeft in het politieke proces. Door het gebruik van internet is het bereik van de petitie groter en kan door meer mensen worden ondertekend. Doordat meer mensen de mogelijkheid hebben de petitie te onderteken kan de petitie ook zwaarder gaan wegen. Omdat de ondertekeningen verspreid worden over het hele land kunnen journalisten en politici zien wat er onder de bevolking speelt.


De eerste fase van het project is uitgevoerd in de periode november 2003 tot maart 2005 en loopt nog steeds.

 

Contactgegevens

Stichting Petities.nl, Amsterdam

Reinder Rustema
webmaster@petities.nl
http://petities.nl


informatie meningsuiting politiek


Democratie spel.nl
Democratie spel.nl
Het politieke proces in Nederland als online multiplayer roleplaying game »